Lamers vraagt D66 om tijdelijke vervanging zieke wethouder

19-11-2020 Nieuws Redactie


SCHIEDAM - Burgemeester Cor Lamers heeft in overleg met wethouder Marcel Bregman de Schiedamse fractie van D66 gevraagd een kandidaat voor te dragen, die de werkzaamheden van Bregman tijdelijk kan overnemen.

Wethouder Bregman is sinds eind september wegens oververmoeidheidsverschijnselen met ziekteverlof. "In de afgelopen periode was niet vast te stellen hoelang hij afwezig zou zijn", meldt het gemeentebestuur. "Inmiddels is op basis van medisch advies duidelijk dat de wethouder zijn werkzaamheden niet binnen drie maanden kan hervatten."

Op grond van de Gemeentewet is het mogelijk om wethouders die langer dan zestien weken met ziekteverlof zijn, tijdelijk te vervangen. In het belang van de stad vindt het college dat de werkzaamheden binnen de portefeuille van Bregman 'met volle aandacht moeten worden voortgezet'. Daarom heeft de burgemeester de fractie van D66 gevraagd om een voordracht voor een tijdelijke vervanger. 

De procedure hiervoor wordt zo spoedig mogelijk in gang gezet, aldus het gemeentebestuur. "Na voordracht van de kandidaat zal de gemeenteraad overgaan tot de gebruikelijke benoemingsprocedure." Het is de bedoeling dat die in december plaatsvindt. "Ondertussen wordt het ziekteverlof van de heer Bregman vanzelfsprekend verlengd."Gerelateerd