Lamers complimenteert de horeca-exploitanten

05-06-2020 Nieuws Kor Kegel

Burgemeester Lamers is tevreden over het overleg met de horeca en de inzet van de ondernemers

SCHIEDAM – De burgemeester van Schiedam, Cor Lamers, vindt dat de horecaondernemers een compliment verdienen voor de wijze waarop ze zich hebben voorbereid op de heropening van de horeca op maandag 1 juni, Tweede Pinksterdag. “Er hebben zich geen bijzondere incidenten voorgedaan,” schrijft Lamers in zijn wekelijkse update van de stand van zaken tijdens de coronacrisis. 

Met de inwerkingtreding van de nieuwe, derde noodverordening is er meer ruimte om in de buitenruimte bijeen te komen. “Mijd drukte en houd anderhalve meter afstand” blijft daarbij het uitgangspunt, zegt Lamers. “Er wordt op dit moment alleen nog maar opgetreden bij excessen en meldingen. Met ingang van 6 april was er een strengere regeling van niet meer waarschuwen, maar bekeuren in onze Veiligheidsregio ingegaan. Deze regeling is vanaf 12 mei beëindigd. Op die datum is overgegaan op waarschuwen in plaats van verbaliseren. Van 18 tot en met 26 mei zijn nog maar 47 bekeuringen uitgeschreven. Daarna zijn geen boetes uitgeschreven.”  

Ambtenaren van de gemeente Schiedam hebben in de week van maandag 18 mei contact gehad met de afdeling Schiedam van de Koninklijke Horeca Nederland over de terrassenuitbreiding. Dat leidde ertoe dat alle horecaondernemers op zaterdag 23 mei een brief ontvingen met een meldingsformulier waarmee ze een tijdelijke terrasuitbreiding konden aanvragen. 

Lamers: “In eerste instantie dienden 31 horecaondernemers een plan in om hun terras uit te breiden. De gemeente heeft alles in het werk gesteld om de aanvragen nog voor het Pinksterweekend te behandelen, zodat de ondernemers snel duidelijkheid kregen. 27 plannen konden vlot worden goedgekeurd, bijna negentig procent. Die terrassen mochten en mogen vanaf Tweede Pinksterdag 12.00 uur tot donderdag 1 oktober meer ruimte innemen voor maximaal het aantal zitplaatsen dat ze normaal hebben. Met twee ondernemers die een plan indienden moesten nog nadere afspraken worden gemaakt. Drie kwamen niet in aanmerking.”  

Het team Toezicht & Handhaving heeft in de dagen voorafgaand aan 1 juni intensief contact gehad met de horecaondernemers, samen met de politie en de brandweer. Uitgangspunt voor de handhaving was coachend toezicht en alleen optreden bij excessen.  

Inmiddels heeft Lamers nog nieuwe aanvragen gekregen, waardoor het totaalaantal nu op 35 staat. De tijdelijke uitbreiding geldt in de eerste plaats voor horecagelegenheden die al een terras hadden. Lamers: “Er blijkt ook belangstelling van bedrijven die normaal geen terras hebben. Die aanvragen zijn ook in behandeling, maar kosten iets meer tijd, omdat eerst moet worden beoordeeld of een terras op die locatie mogelijk is.”  

Lamers wijst op de spelregels. Bezoekers moeten vooraf reserveren, er vindt een gezondheidscontrole  plaats en er mogen maximaal dertig gasten binnen zijn. Uiteraard moeten gasten anderhalve meter afstand houden. Bezoekers van de terrassen hoeven niet te reserveren.  

Weekmarkt 
Gezien de versoepelingen per 1 juni zijn ook de beperkingen ten aanzien van markten komen te vallen. Met ingang van vandaag is de weekmarkt in Schiedam-Centrum ook vrijgegeven voor non-food, wel met in achtneming van de anderhalvemeterregel. Burgemeester Lamers: “Het Stadserf blijft daarom als hoofdlocatie gehandhaafd, waarbij vanwege het toevoegen van meer kramen ook de Lange Kerkstraat deels wordt gebruikt. Dit betekent dat voorlopig niet kan worden teruggegaan naar de oude marktindeling. Met deze aangepaste indeling wordt voorlopig verdergegaan.”