Lamers betreurt dat inzet ME met Oud & Nieuw nodig was

16-02-2021 Nieuws Kor Kegel

Burgemeester Lamers vindt het onbegrijpelijk dat er groepen waren die zich niets aantrokken van het vuurwerkverbod en zelfs tegen de politie optrokken. Foto: Jan van der Ploeg

SCHIEDAM – Burgemeester Cor Lamers betreurt het dat hij de Mobiele Eenheid tijdens de jaarwisseling meerdere keren moest inzetten, al heeft het wel relatief snel tot herstel van de openbare orde geleid. Dat schrijft Lamers in een terugblik op Oud & Nieuw aan de gemeenteraad.  

De burgemeester vindt het onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat enkele groepen zich niets aantrokken van het vuurwerkverbod en zelfs de confrontatie met de politie opzochten. “Ik vind het teleurstellend dat een aantal mensen het vuurwerkverbod hebben genegeerd. Zelfs nu de zorg overbelast is, hebben zij niet hun verantwoordelijkheid genomen”, schrijft Lamers, wel met de toevoeging dat veel Schiedammers “gelukkig wel gehoor gaven aan de oproep om verstandig te zijn en de jaarwisseling thuis te vieren.”  

Traditioneel rapporteert burgemeester Lamers over de gebeurtenissen op Oudejaarsavond en de nacht van Nieuwjaarsdag. Ditmaal was het een drukke jaarwisseling, maar zonder grote incidenten. Op een aantal plaatsen in de stad was het erg onrustig. Met name de politie had ‘s middags de handen vol aan onaanvaardbare overlast door groepen jongeren in Woudhoek en Spaland met zwaar vuurwerk. De Mobiele Eenheid (ME) wist de orde uiteindelijk te herstellen. 

Op het bedrijventerrein Kethelvaart werd de Olivier van Noortstraat preventief afgesloten voor autoverkeer. ’s Avonds moest de ME een paar keer kortstondig optreden op de hoek van Kortlandstraat en Vriendschapsplein in Schiedam-West en op de hoek van Boylestraat en Van Marumstraat en het Edisonplein in Schiedam-Oost; op het Edisonplein zijn twee mensen aangehouden. 

Op de Groenelaan nabij het Wilhelminaplein moest de politie twee waarschuwingsschoten lossen na een melding van een vuurwapen, waarna de verdachte kon worden aangehouden. Het wapen bleek een balletjespistool te zijn. In Schiedam-Zuid en ook in andere wijken stookten sommige bewoners vuurtonnen. In de meeste gevallen haalden zij die zelf van straat, nadat zij door de politie en Toezicht & Handhaving waren aangesproken. In een enkel geval moest Irado eraan te pas komen om deze vuurtonnen te verwijderen. 
Halverwege de nacht raakte aan de Westvest een man te water. Hij kon er door optreden van de hulpdiensten snel worden uitgehaald.  

Coronacrisis 
Lamers: “Het was in vele opzichten een andere jaarwisseling dan gebruikelijk. Vanwege de coronacrisis was er een landelijk vuurwerkverbod en vanwege de geldewnde coronamaatregelen was het niet toegestaan om evenementen te organiseren of om de jaarwisseling met meer dan twee mensen van buiten het eigen huishouden te vieren.” 

“Ondanks het vuurwerkverbod was het vooraf moeilijk in te schatten hoe de jaarwisseling zou verlopen”, aldus de burgemeester. Daarom is vooraf gekozen voor stevige inzet van de hulpdiensten. Volgens Lamers heeft de intensieve samenwerking met politie, brandweer, Irado en andere betrokkenen resultaten opgeleverd. De hulpdiensten waren goed voorbereid, maar  zij kregen meer dan in andere jaren te maken met een negatieve bejegening vanuit het publiek, mogelijk ook vanwege de coronaregels. 

Er waren geen grote branden, mede doordat de gemeente en Irado in de dagen voor de jaarwisseling en op oudejaarsdag al veel brandbare materialen van straat hadden gehaald. Ook ditmaal zette de brandweer een drone in om tijdig brandbare materialen op te sporen. Zo werden op de grens met Rotterdam ruim tachtig pallets aangetroffen en verwijderd. De brandweer had op uitdrukkelijk verzoek van Lamers extra capaciteit vrijgemaakt. 

Voorafgaand aan de jaarwisseling had de gemeente telefonisch contact met vijftig inwoners om te informeren of er in hun omgeving sprake was van overlast. Mede dankzij hun informatie werd materiaal van straat verwijderd dat op een later moment voor overlast en gevaarlijke situaties had kunnen zorgen. Er werd door de hele stad vuurwerk afgestoken, al was het aanzienlijk minder dan in andere jaren. 

Dit jaar zijn er aanzienlijk meer afvalbakken opgeblazen dan vorig jaar, waarvan minimaal de helft ruim voor de jaarwisseling. Er is daarom ook eerder gestart met afsluiten of verwijderen van afvalbakken. 

Raddraaiers 
Lamers waarschuwt de raddraaiers. Hun namen zijn bekend. Om overlast tijdens de volgende jaarwisseling te beperken krijgen deze personen in het najaar een bestuurlijke waarschuwing, waarin kenbaar wordt gemaakt dat het wederom verstoren van de openbare orde of plegen van vernielingen niet wordt getolereerd en dat eventuele schade zoveel mogelijk op de dader(s) zal worden verhaald.