Kwijtschelding zuiveringsheffing toch geschrapt

20-11-2015 Nieuws Redactie

SCHIEDAM - Het schrappen van de kwijtschelding van de zuiveringsheffing voor minima, waar het gemeentebestuur van Schiedam zich begin november tegen uitsprak, gaat toch door. Het Hoogheemraadschap Delfland, dat deze heffing in Schiedam int, wilde af van de kwijtschelding en heeft op donderdag besloten dat deze in twee jaar moet worden afgebouwd.

De gemeente Schiedam vindt het afschaffen van de kwijtschelding een slecht idee omdat het gezinnen treft die het financieel al erg moeilijk hebben. Begin november zei wethouder Stam hierover het volgende: “Ongeveer achtduizend Schiedammers kunnen op dit ogenblik al nauwelijks rondkomen. Een extra kostenpost zal voor hen de financiële ondergang betekenen.“ Volgens Delfland gaan inwoners in 2016 € 117,90 betalen. 

Delfland kampt met een hoge schuld door investeringen uit het verleden. Vanaf 2016 wil het Delfland schulden afbouwen en uitgaven structureel lager houden. Hiermee zorgt zij de komende vier jaar voor een totale verlaging van de schuldenlast met 33 miljoen euro.

Delfland zegt op de eigen website het kwijtscheldingbeleid betaalbaar te willen houden voor de toekomst door de regeling te versoberen: om die reden bouwt de coalitie de mogelijkheid om voor kwijtschelding van de zuiveringsheffing in aanmerking te komen in twee jaar af. Zo kan de coalitie de kwijtschelding van de watersysteemheffing veilig stellen. Wat voorheen werd kwijtgescholden, komt nu in mindering op het tarief. Door het doorvoeren van bezuinigingen en de beheersing van de kosten is Delfland erin geslaagd de tariefstijging van de waterschapsbelasting in 2016 te beperken. Het tarief voor de zuiveringsheffing blijft met een stijging van 7 cent nagenoeg gelijk. De watersysteemheffing stijgt met 1,5 %. 


Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date