Kunst Werkt verheugd met 'nieuwe impulsen'

31-01-2019 Nieuws Kor Kegel

Ook werk van Andie Wieringa is te zien op 'Nieuwe impuls'

SCHIEDAM – Alleen komend weekend is ‘Nieuwe impuls’ nog te zien bij Ruimte in Beweging aan de Boterstraat 81. De titel van de tentoonstelling heeft betrekking op de nieuwe deelnemers van Stichting Kunst Werkt Schiedam. De opening van de expositie op zondag 6 januari viel samen met de nieuwjaarsreceptie en dat was een goede gelegenheid voor kunstliefhebbers om kennis te maken met de negen kunstenaars die zich afgelopen jaar bij Kunst Werkt hebben aangemeld. Altijd een spannend moment.  

Hoe is de interactie met andere kunstenaars? Draagt de beeldende kunst van de nieuwe ‘leden’ merkbaar bij aan wat we al kennen van de ‘oudere’ deelnemers? Dat laatste is zeker het geval. ‘Nieuwe impuls’ is een gevarieerde tentoonstelling en wie er nog niet geweest is, heeft vrijdag, zaterdag en zondag nog een kans, telkens tussen één en vijf uur. 

Kunst Werkt gaat er dit jaar stevig tegenaan. Uitgedaagd min of meer door de voormalige cultuurwethouder Marcel Houtkamp wil Kunst Werkt zichtbaarder worden voor een groter publiek en dat zal dit jaar tenminste twaalf exposities opleveren die een randprogrammering kennen met muziek, dans, performance, vraaggesprekken met kunstenaars, workshops, bezoeken aan Kunst Werkt en waarschijnlijk ook excursies en wandelingen, dichtbij, door Schiedam en ook verder weg, in omliggende steden. Kunst Werkt zal dit jaar ook kunst laten zien op andere plekken dan bij Ruimte in Beweging. Daar woont Kunst Werkt in. De gemeenschappelijke activiteiten krijgen dit jaar een verdieping.

De nieuwe deelnemers van KunstWerkt zijn Gerrit Bruins, Ilona Bruins, Esther van der Eerden, Kaije Feenstra, Diederik Klomberg, Frances Raboen, Irma Rengur en Andie Wieringa en ook Frans Huisman, maar Frans is niet helemaal nieuw, hij is terug en kwam ook in het bestuur van de stichting. Het bijzondere van ‘Nieuwe impuls’ is dat de kunstenaars elkaar veel te vertellen hebben. Esther van der Eerden bijvoorbeeld is al jaren bezig met een tekenproject over ‘La Divina Commedia’ van de Florentijnse dichter Dante Alighieri (1265-1321). Haar tekeningen, alle van hetzelfde formaat,  zijn niet bedoeld om het epos een hedendaagse illustratie te geven, maar het zijn droombeelden van hellen en hemelen en de menselijke reactie op goed en kwaad.

Kaije Feenstra heeft de tijd willen vastleggen in keramiek en toont ook een project over de cyclische terugkeer van bloesemblaadjes. In zijn beelden reflecteert hij op de eigenschappen van landschap.

Frances Raboen verbaast zich over de tegenstrijdigheden in het menselijk denken. Enerzijds zien we het belang van insecten voor de leefomgeving, anderzijds vinden we mieren in de keuken vervelend en gunnen we de buxusmotrups onze bolbuxus niet.

Irma Rengur heeft haar atelier De Cirkel in de Callenburgstraat in Vlaardingen, waar haar cursisten haar zo inspireren dat ze wel schilderijen, keramische objecten en assemblages móet maken. Ze verweeft interieurs en exterieurs tot er op zichzelf staande ruimtes ontstaan, die enigszins industrieel aandoen. Ze balanceert tussen het bewuste en onbewuste, met harde lijnen en dromerige vlakken. Haar ontdekkingstocht wil ze delen met collega’s, een drijfveer om zich aan te sluiten bij Kunst Werkt.

Andie Wieringa uit Rotterdam zet de realiteit om in een humoristisch universum en dat komt tot uiting in haar schilderijen, collages en assemblages.

Diederik Klomberg kreeg de afgelopen kwart eeuw bekendheid met installaties waarin hij het illusoire karakter van de tweede en derde dimensie nauwgezet onderzocht. In zijn omgevingskunst wordt de toeschouwer onderdeel van het kunstwerk met als het ware de uitdaging om het kunstwerk te herstellen.

Gerrit Bruins was als architect al bezig met vormgeving en ging daar grafisch en digitaal mee verder. Maar hij tekent, schildert en beeldhouwt ook, waarbij het tegenstellingen onderzoekt tussen waardevol en waardeloos en tussen realiteit en surrealiteit.

Ilona Bruins gebruikt textiele materialen zoals wasvoorschriften, labels en linten uit kleding, maar ook butyl en rubber. Hergebruik is een belangrijk thema in haar werk. Daarnaast onderzoekt ze hoe mensen willen overkomen en wie ze werkelijk zijn. 

Frans Huisman heeft in zijn beeldtaal een eigen handschrift ontwikkeld, waardoor je zijn werk meteen herkent. De Schiedamse kunstenaar werkt geregeld ook in Duitsland. 

Er is over de negen nieuwe deelnemers van Kunst Werkt veel meer te vertellen – en laten we dat maar eens doen!