Krispijn Beek voorzitter Groen Links

03-11-2015 Nieuws Redactie


SCHIEDAM - Krispijn Beek is de nieuwe voorzitter van Groen Links Schiedam. Hij volgt Annelie Couvée-Kooyker op. Duurzaamheid bij de havenvernieuwing in Schiedam en het energiezuinig maken van woningen in de stad gaan tot zijn speerpunten behoren. Ook het verzet tegen grote infrastructuurprojecten als de Blankenburgtunnel en de uitbreiding van het vliegveld gaan veel van zijn tijd vergen in de komende drie jaar.

Beek (40) is werkzaam als beleidsmedewerker bij de fractie van Groen Links in de Tweede Kamer. Zijn aandachtsgebieden daar: energie, klimaat en milieu. Niet zo verwonderlijk, voor een ingenieur met een milieu-economische opleiding. Beek woont sinds 2010 met zijn vrouw en twee kinderen in Schiedam-Noord en was eerder werkzaam in verschillende functies ‘op het snijvlak tussen overheid en markt en altijd met de nadruk op duurzaamheid’.

Zichzelf omschrijft hij als
‘eigenwijs; volhoudend; zoekend naar het compromis als het gaat om wat nu haalbaar is, maar niet over het einddoel; hard op de inhoud, maar niet op de mens’. Met dat laatste bedoelt Beek dat hij na afloop van een felle discussie, graag wel met anderen door één deur moet kunnen om een biertje te drinken. Zijn grote ambitie is om ‘werelden te koppelen’. Daarvoor zijn ‘samenwerking en vertrouwen essentieel - zeker als je resultaten wilt boeken’. Beek wil veel werk maken van het onderhouden van allerlei contacten in de Schiedamse samenleving.

Onderwerpen waar de nieuwe voorzitter de komende tijd veel aandacht aan wil geven zijn de grote bouw- en verbouwklussen in de regio: de Blankenburgtunnel, de uitbreiding van Rotterdam The Hague Airport en het energiezuinig maken van de Schiedamse woningvoorraad. Natuurlijk vragen ook de zorg- en welzijnstaken van de gemeente alle aandacht: “Gemeentes zijn er nog steeds niet; als je niet oppast, wordt dat weer meer bezuinigen.”

Ook de herinrichting van het havengebied is een punt waar Groen Links aandachtig naar kijkt: “We moeten écht werk maken van duurzaamheid. Het mag niet zo zijn, dat men zich er bij de gemeente een beetje vanaf maakt, omdat de kosten tegenvallen. Dan is duurzaamheid weer het eerste wat sneuvelt en alles business as usual.“

Couvée stopt als voorzitter omdat ze minder wil besturen en zich meer wil toeleggen op inhoudelijke thema's.Gerelateerd