Kitty Buijtendijk wordt even centrummanager

21-10-2019 Nieuws Kor Kegel

Kitty gaat ad interim Schiedam-Centrum managen

SCHIEDAM – Kitty Buijtendijk is aangesteld als centrummanager ad interim. Dat deelde Ed Vriethoff vanmiddag mee in zaal Beatrix aan de Lange Kerkstraat. Hier vond de afscheidsreceptie plaats van Phons Ockerse die de functie van centrummanager jarenlang met veel passie en bezieling heeft vervuld. “Phons is een bekende verschijning geworden in het Schiedamse straatbeeld”, sprak Vriethoff, voorzitter van het Centrummanagement Schiedam. 

Kitty Buijtendijk heeft aan de Warande haar eigen bedrijf, Mozaick, en helpt iedereen met van alles en nog wat organiseren en plannen. Ze is al sinds de millenniumwisseling actief voor het Centrummanagement. Zoals Phons Ockerse sprak: ,,Kitty was mijn geweten en mijn geheugen en mijn agenda.”  

Het Centrummanagement wil pas tot een definitieve aanstelling van een centrummanager overgaan als de BIZ Schiedam-Centrum een feit is. De BIZ staat voor Bedrijven Investerings Zone en moet in de Schiedamse binnenstad in de plaats komen van het systeem van reclamebelasting. Deze heffing verplichtte alle ondernemers tot een jaarlijkse bijdrage waaruit publieksevenementen werden bekostigd, maar de heffing was omstreden omdat kleine middenstanders evenveel moesten betalen als supermarkten. 

De BIZ kent ook de verplichting dat alle ondernemers in een afgepaald gebied een bijdrage leveren, maar anders dan met reclamebelasting is niet een beslissing van de gemeenteraad doorslaggevend, maar de vraag of de meeste middenstanders het willen. Stemt tenminste 51 procent voor, dan is de BIZ voor vijf jaar een feit. Het Centrummanagement vertrouwt op een goede meerderheid. Daarna kan een nieuwe centrummanager worden benoemd als opvolger van Phons Ockerse.  

In omgekeerde volgorde zou er een onaanvaardbaar risico zijn. Het Centrummanagement kan niet een functionaris benoemen als er nog de theoretische mogelijkheid is dat de BIZ wordt weggestemd. Want dan zou zelfs het voortbestaan van het Centrummanagement ter discussie komen te staan en is de voortijds benoemde centrummanager een parachutist zonder parachute.  

Met de aanstelling van Kitty Buijtendijk als ad interim bewandelt het Centrummanagement een veilige weg, die ook in persoonlijk opzicht sociaal en duidelijk is. Kitty weet waar ze aan toe is. Maar het belet haar niet om er net zo enthousiast tegenaan te gaan als ze al die tijd achter de schermen heeft gedaan. 

Veel dankwoorden vanmiddag. Een speciaal compliment aan de twee samenwerkende fondsen, Stichting de Groot Fonds en het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Phons Ockerse herinnerde eraan dat de verbetering van de Lange Haven en de bouw van de Taanbrug mede mogelijk is gemaakt dankzij de fondsen. Dat heeft een enorme impuls gegeven aan de verdere verbeteringen, die een heropleving van de Hoogstraat laat zien en zelfs uitbreiding van het Stedelijk Museum Schiedam naar de Monopole mogelijk maakt. Vijf jaar geleden leek zo’n optie nog totaal onhaalbaar. Dat het nu serieus in discussie is, is een blijk dat het met Schiedam-Centrum weer de goede kant op gaat.