Kink in de kabel bij Warmtelinq

18-12-2021 Nieuws Redactie


DEN HAAG - Warmtelinq, de warmteleiding van de industrie in de Botlek naar Haagse huizen, krijgt zijn eerste oponthoud te verduren. Als het daarbij blijft.
Gasunie stelt de voorbereidingen voor de aanleg in Den Haag uit.

Het bedrijf maakte bekend eerst een procedure bij de Raad van State af te wachten: de gemeente Den Haag wil bij de staatsraad bezwaar aantekenen tegen het besluit van de provincie Zuid-Holland om Warmtelinq mogelijk te maken. Half november maakten het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Gasunie bekend te leiding definitief te gaan aanleggen. Deze loopt 'een paar honderd meter' over Schiedams grondgebied.

De leiding zal het mogelijk gaan maken om restwarmte uit de industrie in te zitten voor de verwarming van 120.000 woningen en andere gebouwen. Dat loopt via lokale warmtenetten in met name de Haagse regio. Ook de glastuinbouw in het Westland en Lansingerland/Pijnacker-Nootdorp gaat er van profiteren. Warmtelinq wordt een open transportleiding waar meerdere energieleveranciers, (duurzame) warmtebronnen en afnemers op kunnen aansluiten. Naar verwachting is het project in 2025 klaar.

Maar een meerderheid van de Haagse gemeenteraad ziet de Warmtelinq niet zitten. De partijen wijzen erop dat de warmte van fossiele industrie afkomstig is en dat de miljoeneninvestering beter in andere vormen van duurzame energiewinning kan worden geïnvesteerd. Een ander bezwaar is dat grote delen van de stad op de schop moeten om de pijp in de grond te stoppen. Volgens een woordvoerder van Warmtelinq heeft het uitstel vooralsnog geen invloed op de planning van de aanleg van de pijpleiding in de overige betrokken gemeenten.Gerelateerd