Kinderkledingbank stopt volgende week 'helaas'

04-03-2021 Nieuws Kor Kegel

De Kinderkledingbank moet weg uit de M.C.M. de Grootstraat en heeft geen alternatief


SCHIEDAM – “Helaas ziet onze gemeente armoede niet als een gezamenlijke verantwoordelijkheid”, zegt Christine Pauw. De oprichtster van de Kinderkledingbank ziet geen andere uitweg dan dat ze volgende week het onderkomen aan de M.C.M. de Grootstraat 19 leegruimt en de sleutels inlevert.  

Het is niet mogelijk gebleken om het sociale project tijdig op een andere locatie gehuisvest te krijgen. Woonplus had twee alternatieven aangedragen: een opslagplaats aan het Officierenpad in Nieuwland en een pandje in de Willem Pijperstraat in Groenoord-Zuid. De opslagplaats aan het Officierenpad heeft echter een vloeroppervlak van twintig vierkante meter en dat is onwerkbaar weinig. Het andere pand is ook aan de kleine kant, maar met veel licht en verwarmd. “Daar hadden we ja tegen gezegd”, zegt Christine Pauw. “Maar toen bleek dat de gemeente niet in de huur wilde bijdragen, ondanks dat we een week eerder wel die toezegging hadden gekregen.”   

“We zijn nog een week open en dan sluit het boek van de kledingbank helaas”, zegt ze. De gemeente heeft haar voorgehouden dat de pot voor armoedebestrijding leeg is en dat er geen mogelijkheid was bij te springen. “We gaan volgende week de boel leeghalen. Alle kinderkleding mogen we gelukkig opslaan bij het transportbedrijf van Leo van Tiel aan de Admiraal De Ruyterstraat 27.” De kleding had natuurlijk gedumpt kunnen worden in kledingcontainers waar ingezameld wordt voor goede doelen in binnen- en buitenland, maar, zegt Christine Pauw, “helemaal opgeven doen we nog niet.” 

De fractie van Denk in de Schiedamse gemeenteraad had vijf weken geleden nog een poging gedaan om de Kinderkledingbank voor Schiedam te behouden. Fractievoorzitter Dogukan Ergin stelde schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders, erop wijzend dat veel Schiedammers afhankelijk zijn van de Kinderkledingbank. “Het is wat Denk betreft onbestaanbaar dat essentiële diensten zoals een kledingbank noodgedwongen hun deuren moeten sluiten. Denk is van mening dat het college van B & W alles in het werk moet stellen om een definitieve sluiting van de Kinderkledingbank te voorkomen.”  

Het college antwoordde dat de locatie aan de M.C.M. de Grootstraat per 1 maart niet meer beschikbaar was en dat Woonplus en de Kinderkledingbank naar alternatieve locaties keken. “De gemeente waardeert het initiatief en de vrijwilligers die zich hiervoor inzetten. We verwachten dat de kinderkledingbank tot een nieuwe overeenkomst met Woonplus komt en zo kan voortbestaan”, liet het college weten.
“De gemeente heeft regelmatig contact met Woonplus en de Kinderkledingbank over de stand van zaken. Het is niet de primaire verantwoordelijkheid van de gemeente om te zorgen voor huisvesting van een kinderkledingbank.”

De gemeente heeft nog wel contact gehad met de Kansenfabriek over de huisvesting van de Kinderkledingbank en daarnaast heeft de gemeente de Kinderkledingbank geadviseerd om het maatschappelijk middenveld te raadplegen of er oplossingen voor handen zijn.
De gemeente vond het ‘niet aan de orde’ om binnen het leegstaande vastgoed van de gemeente zelf te kijken naar mogelijkheden. “Woonplus heeft reeds twee alternatieve locaties aangedragen.”


Gerelateerd