Kerken luiden de klokken om ons moed in te spreken

27-12-2020 Nieuws Kor Kegel

Burgemeester Lamers roept religieuze gemeenschappen op om geen fysieke bijeenkomsten te houden

SCHIEDAM – Vier kerken luiden op Oudejaarsavond om 0.00 uur de klokken. Het initiatief komt van de Grote Kerk. De Liduina Basiliek sluit zich bij het initiatief aan, evenals de Dorpskerk en de Sint Jacobuskerk, beide in Kethel. 
Met het luiden van de kerkklokken precies op de overgang naar het nieuwe jaar willen de protestantse en rooms-katholieke gemeenten een signaal afgeven van hoop en troost. Ze willen de Schiedammers een hart onder de riem steken na een zwaar Coronajaar met verdriet en tegenslag en in een situatie dat de lockdown nog niet achter de rug is. 
In het hele land zullen kerkklokken luiden om de bevolking moed in te spreken.  

Burgemeester Cor Lamers noemt het opmerkelijke initiatief in zijn nieuwste update over de aanpak van de Coronacrisis in Schiedam. Het is de achttiende keer sinds de eerste Corona-uitbraak dat hij verslag doet van de lokale maatregelen, die in het verlengde liggen van het kabinetsbeleid.  

Lamers laat weten dat er rond Oud & Nieuw extra personeel wordt ingezet om incidenten zo veel mogelijk te voorkomen. Hij kondigt multidisciplinair optreden aan (samenwerkende teams met meer taken en bevoegdheden). Er wordt zero tolerance toegepast bij geweld tegen of belemmering van hulpverleners en hulpdiensten.  

De update van Lamers is gedateerd op woensdag 23 december en werd een dag later openbaar. Er blijkt uit dat Schiedam zich aansloot bij het initiatief van Rotterdam en de andere grote steden om illegaal vuurwerk in te zamelen en dat het Openbaar Ministerie een generaal pardon geeft voor mensen die tot een maximum van 25 kilo vuurwerk inleveren, maar dat gold slechts tot en met 24 december. Komende dagen kan dat niet meer. Parkeerterrein P2 bij diergaarde Blijdorp gold voor deze regio als inleverpunt.  

De burgemeester van Schiedam zegt net als zo veel mensen gehoopt te hebben “dat we de feestdagen met een versoepeling zouden kunnen doorbrengen”. De cijfers van de afgelopen periode zijn echter hard: “Helaas kwam er de laatste weken in heel Nederland een sterke stijging van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames. In onze regio steeg het nog harder. Zaken als Black Friday en de Sinterklaasdrukte, waar publiek toch massaal naar winkels bleef komen, dragen niet positief bij aan een afname. Ingrijpende maatregelen waren helaas nodig.” Met name in de Passage was het druk. 

Lamers schrijft de gemeenteraadsleden: “Ik leef net als u mee met alle getroffenen. Met mensen die geliefden hebben verloren, maar ook met onze ondernemers die klap op klap krijgen. Dit keer niet alleen de horeca, maar ook een belangrijk deel van de middenstand. En met onze inwoners die zich door Corona eenzaam voelen. Het zijn zware tijden.” 
Tot op heden zijn in Schiedam 43 Coronadoden te betreuren, dertien meer dan in de vorige update van Lamers een maand geleden.  

Het team Toezicht & Handhaving is nog altijd actief betrokken bij het toezicht op en de handhaving van de aangescherpte Coronamaatregelen. Lamers: “De strenge lockdown maakt het extra noodzakelijk dat er toezicht wordt gehouden, omdat inwoners dat ook van ons verwachten. Per 1 december is de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in werking getreden. Daarmee is de noodverordening vervallen als grondslag voor ons optreden; daarvoor is de ministeriële regeling in de plaats getreden. Dit heeft voor Toezicht & Handhaving een aantal administratieve aanpassingen gevraagd. De handhavingsstrategie is onverminderd duidelijk, eerst waarschuwen en pas bij een tweede overtreding bekeuren. Uitzondering daarop vormen de overtredingen van groepen die uit feiten en omstandigheden willens en wetens de Coronamaatregelen overtreden.”  

In de wijken Nieuwland, Groenoord, Woudhoek en Spaland bestaat veel vuurwerkoverlast. Politie, de boa’s en jongerenwerkers hebben gezamenlijke acties georganiseerd waarbij ook boetes zijn uitgeschreven. Met name de overlast in en rond het parkje bij de Bernardus IJzerdraatsingel heeft veel inzet gevraagd. De op maandag 14 december aangekondigde maatregelen vragen extra aandacht naar de vertaalslag in de praktijk, zegt Lamers. “De nadruk van het toezicht ligt daarbij op de verplichte sluiting van winkels met niet-essentiële goederen en de groepsgrootte van meer dan twee personen. Helaas hebben we gezien dat sommige ondernemers de grenzen van de mogelijkheden opzoeken en daar ook overheen gaan.”  

Lamers doet een klemmend beroep op de kerken, moskeeën en religieuze genootschappen. Hij schrijft: “Ik heb mij aangesloten bij de landelijke oproep om kerkdiensten, ook in deze kersttijd, online aan te bieden in plaats van het organiseren van een fysieke bijeenkomst. Dat geldt ook voor bijeenkomsten in moskeeën of bij andere religieuze genootschappen. Ik ben mij ervan bewust dat kerkgenootschappen en gebedshuizen zijn uitgezonderd van de maatregelen die een maximaal aantal personen op een locatie toestaan. De vrijheid van godsdienst is een groot goed. Maar in de wetenschap dat de situatie op dit moment zeer ernstig is en er op ons allen een dringend beroep wordt gedaan ons aan de Coronamaatregelen te houden, verzoek ik hen dringend om diensten enkel digitaal te verzorgen.”