Jeugd sport meer, is gezonder en weet beter de weg in de stad

24-09-2019 Nieuws Kor Kegel

Jongeren hebben behoefte aan meer contact

SCHIEDAM – Meer dan drie jaar geleden geeft de jeugd aan dat er voldoende te doen is in Schiedam. Vooral de Euroscoop wordt druk bezocht. En meer leerlingen van groepen 7 en 8 van de basisscholen in Schiedam zijn lid van een sportvereniging. Van de 788 scholieren die een vragenlijst invulde, gaf 68 procent aan op een sportclub te zitten. In de leeftijd van 10 tot 16 jaar is de ervaren gezondheid dit jaar gestegen.  

Dat komt naar voren uit de Jeugdmonitor 2019 die over de hele linie een positiever beeld laat zien dan de vorige monitor uit 2016. Jeugd en jongeren zijn in drie categorieën bevraagd over tal van onderwerpen. Buiten de 788 basisschoolleerlingen reageerden 417 middelbare-scholieren en 636 jongeren tussen de 17 en 23 jaar. Het college van burgemeester en wethouders noemde vandaag de belangrijkste conclusies. Drie jaar geleden beschreven de jongeren meer negatieve situaties over diefstal, bedreiging, op straat uitgescholden worden en alcohol- en drugsgebruik op de openbare weg. Maar gepest wordt er nog steeds. Veel jongeren uit de jongste twee groepen geven aan dat er nog meer gedaan kan worden om pesten tegen te gaan en te voorkomen. Veel jongeren ervaren stress op school. Ze hebben moeite met toetsen, ze begrijpen de lessen op school niet altijd en ze piekeren over hun schoolprestaties.  

Bij de oudste groep tussen de 17 en 23 jaar is de bekendheid met bedrijven en banen in Schiedam toegenomen, maar de monitor laat wel zien dat er nog werk aan de winkel is om de informatievoorziening over loopbaankeuzes te verbeteren.

Bij de jongste en oudste ondervraagden geven meer jongeren aan dat de geldzorgen thuis afgenomen lijken te zijn. Bij de oudste groep komt naar voren dat meer jongeren een studieschuld hebben. De groep tussen 12 en 16 jaar leent iets meer dan hun leeftijdgenoten drie jaar geleden.  

Veruit de meeste jongeren hebben het thuis naar hun zin. Minder jongeren dan in 2016 geven aan in Schiedam last te hebben gehad van discriminatie. De acceptatie van homo’s, lesbiennes, biseksuelen, transgender en interseksuelen is toegenomen, vooral bij de jongste twee ondervraagde groepen. 

De informatiebehoefte op het gebied van gezondheid is bij de verschillende leeftijdsgroepen duidelijk anders: van roken, drugs en alcohol (12-16 jaar) tot meer voorlichting over lichamelijke en geestelijke gezondheid (17-23 jaar). Opvallend is dat de laatste groep het duidelijke signaal afgeeft meer contacten te willen.  

De jongeren willen meer aandacht voor veiligheid. Opvallend is dat de vraag of jongeren zich zouden willen inzetten voor Schiedam vooral positieve reacties teweegbrengt. “Hier lijkt veel animo voor te zijn”, schrijft het college van B & W.  

De gemeente zal de resultaten van de Jeugdmonitor 2019 vertalen in het beleid en ze ook bespreken met het onderwijsveld en andere organisaties die betrokken zijn bij opvoedondersteuning en talentontwikkeling en bij preventie. Uiteraard ook met de jongerenbeweging I’ve Got The Power die met jongeren probeert veranderingen in Schiedam te bewerkstelligen. Ook met de partners op het gebied van zorg en veiligheid zal de gemeente de resultaten van de monitor bespreken.