Jan Nooteboom bouwde de bandenhandel fors uit

29-08-2018 Nieuws Kor Kegel

Nooteboom groeide als garage enorm uit

SCHIEDAM – In het Kethel waar hij geboren werd, is hij ook begraven. Alleen was het op de geboortedag van Jan Nooteboom op maandag 22 april 1929 nog de gemeente Kethel en Spaland. Nu behoort het tot de gemeente Schiedam, maar het dorp Kethel is behouden gebleven en de begraafplaats achter de Dorpskerk ook. Daar werd Jan Nooteboom vrijdag ter aarde besteld, na een afscheidsdienst geleid door ds. Dolf Tielkemeijer. Een kleine week ervoor, op vrijdag 17 augustus, was Jan Nooteboom na een kort ziekbed in waardigheid overleden. In ’t Schepphuis was de condoleancebijeenkomst.  

Nooteboom is een bekend Kethels familiebedrijf. De opa van Jan begon een smederij. Als telg in de derde generatie bouwde Jan dit bedrijf uit tot een garage- en bandenservicebedrijf aan de Zwaluwlaan en dat geleidelijk ook vestigingen kreeg in Rotterdam, Barendrecht, Zoetermeer, Gouda en Leiden. Het bedrijf bestaat tegenwoordig uit bandengroothandel Tyrenet Nooteboom en Profile Car & Tyreservice, waar niet alleen meer bandenservice wordt verleend, maar ook auto’s in hun geheel worden onderhouden.  

Jan Nooteboom, 89 jaar geworden, heeft een prachtig leven gehad waarin zijn gezin en ons bedrijf centraal stonden, schrijven zijn zoon Koos en kleinzonen Maurice, Remco en Yuri in een In Memoriam. "Samen met zijn vrouw Annie heeft hij door heel hard werken een stevig fundament gelegd voor de groei van ons bedrijf. Toen Jan ‘stopte’ met werken heeft hij Koos en de kleinzoons Maurice, Remco en Yuri nog bijna wekelijks met raad en daad bijgestaan."  

"Daarnaast vertelde hij een ieder, die het horen wilde, vol trots over onze bedrijven. Zelfs in het ziekenhuis heeft hij nog zijn laatste Nooteboom Magazines uitgedeeld. Wij zullen Jan enorm missen, niet alleen als mens, maar ook als mentor. We koesteren de mooie herinneringen en zijn hem eeuwig dankbaar voor de mooie basis, waarop wij mogen voortborduren.”