Irado krijgt er een aandeelhouder bij

21-12-2019 Nieuws Kor Kegel

Anny Attema: beter voor de planeet

SCHIEDAM – Het restafval van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk komt voortaan naar de Fokkerstraat in Schiedam. Het wordt bij Irado overgeslagen in voertuigen van Omrin, die het naar Heerenveen in Friesland brengen. Omrin garandeert een scheidingspercentage van 38 procent grondstoffen uit het restafval tegen de laagste kosten. “Deze grondstoffen worden gered uit de verbrandingsovens, waardoor ze ‘in de keten’ kunnen blijven en de aarde minder wordt uitgeput. We dragen hierdoor bij aan het behouden van de leefbaarheid van de planeet voor volgende generaties”, aldus de Ridderkerkse burgemeester Anny Attema, oud-wethouder van Vlaardingen.  

De drie gemeenten rond Rotterdam-Zuid hebben een gezamenlijke maatschappij voor de inzameling van huishoudelijk afval, de NV BAR Afvalbeheer. De afkorting staat uiteraard voor Barendrecht en Albrandswaard ten westen ervan en Ridderkerk ten oosten ervan. De drie gemeenten zien voordeel in toetreding van NV BAR Afvalbeheer als aandeelhouder van Irado. De aandelenuitgifte wordt komende maanden uitgewerkt. Irado heeft reeds als aandeelhouders Schiedam, Vlaardingen en Capelle aan den IJssel. Ook in Rozenburg is Irado actief met een milieustation en de inzameling van restafval.  

Eén gezamenlijke huisvuilinzamelaar, dat levert een schaalvoordeel op, vonden de drie gemeenten eind vorig jaar. Per 1 januari aanstaande tekenen ze opnieuw voor het ophalen van huishoudelijk afval door BAR Afvalbeheer; er is een marktconsultatie aan voorafgegaan. De NV draagt vervolgens zorg voor de verwerking en nascheiding van het huishoudelijk afval via Irado, die een gunstig verwerkingscontract met Omrin heeft en daar ook aandeelhouder van is. Omrin is de afvalverwerker van de Friese gemeenten, maar ook andere partijen maken er gebruik van.  

De verwerking van het huishoudelijk restafval via Omrin is het meest duurzaam en levert de minste C02-uitstoot op in het gehele verwerkingsproces. De afstand tussen Heerenveen en de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk lijkt een nadeel te zijn. Echter, de gescheiden grondstoffen kunnen direct verwerkt worden op het nabij Heerenveen gelegen Ecopark De Wierde tot herbruikbare grondstoffen. Dichterbij gevestigde verwerkers kunnen dat minder goed. Deze kunnen plastic, metaal en drinkverpakkingen (pmd) alleen nascheiden, waarna dat pmd een lange afstand moet afleggen voordat er een goede bestemming voor is. De totale keten is hierbij dus langer dan de situatie om het afval in Friesland te verwerken, zegt burgemeester Attema van Ridderkerk.  

De samenwerking tussen BAR en Irado beperkt zich niet alleen tot de verwerking van huishoudelijk afval. Er zijn meer kansen, zoals een gezamenlijke aanbesteding van voertuigen, routeoptimalisatie, communicatie, personeelsaangelegenheden en uitwisseling van ervaring. In de komende periode wordt bekeken hoe beide partijen elkaar beter en efficiënter kunnen maken met behoud van eigen zelfstandigheid.