Inzameling genoeg voor nieuwe Stolperstein

21-11-2019 Nieuws Redactie

De verdwenen Stolperstein; foto: John van Sliedregt


SCHIEDAM - De gestolen Stolperstein voor het huis Rotterdamsedijk 268 wordt vervangen.

De inzameling die bewoners van Schiedam-Oost opstartten heeft ruim genoeg opgebracht om een nieuwe herdenkingssteen te laten maken en leggen.

"We hebben afgelopen maandag 240 euro gebracht", vertelt Jeannette Nieuwenhuizen, een van de inzamelende bewoners. Dat geld ging naar de stichting Stolpersteine, verantwoordelijk voor het leggen van de stenen in Schiedam in de afgelopen jaren. Binnen 24 uur na het bekendmaken van de actie een week geleden, was al tweehonderd euro binnen en sindsdien druppelt er nog dagelijks wat 'in de pot'. "Daar werden we helemaal warm van, en de stichtiing is er ook heel blij mee."

Voor de verdwenen steen volstaat 120 euro aan maak- en legkosten, dus blijft er nog wat over. "Dat geld gaat naar nieuwe stenen", vertelt Nieuwenhuizen. Stolpersteine richt zich met een nieuwe serie stenen - jaarlijks worden er tien tot dertig op een bijzondere dag gelegd - op Schiedam-West.

Nieuwenhuizen moet nog wel een persoonlijke noot (of nood) van het hart: het gezeur dat ook over zo'n eenvoudig maar hartelijk initiatief kan losbreken. Nadat eerst gemeld werd dat de gemeente Schiedam de kosten van de vervanging van de steen voor rekening zou nemen, kwamen er vragen op of het ingezamelde geld dan niet terug moest naar de gevers. Toen de gemeente vervolgens via wijktoezichthouder Herman Kriek meldde dat de gemeente zich terugtrok en het aan de inzamelaars liet, kwam daar weer kritiek op. "ik ben er echt een beetje verdrietig van", aldus Nieuwenhuizen.

Het maken van de nieuwe steen kost de nodige tijd en plaatsing zal denkelijk pas (een flink eindje) in het nieuwe jaar gebeuren.

Zie ook dit artikel.

Ps. Dit artikel is na eerste plaatsing aangeschaft, met name waar het de kosten voor één steen betreft.
Gerelateerd