Interessante wandelingen in Schiedam-Centrum en Kethel

22-04-2019 Nieuws Kor Kegel

Reinard Maarleveld fietst graag, maar nu gaat het over wandelingen

SCHIEDAM – In het regionale fiets- en wandelpadennetwerk heeft Schiedam bepaald wel meer in te brengen, was de teneur van een artikel dat op Eerste Paasdag op de website van Schiedam24 verscheen. Schiedam ontbreekt nog in de thematische fiets- en wandelpaden die wel andere gemeenten in de omgeving aandoen. Schiedam zou zelf themawandelingen en –fietstochten kunnen initiëren, die voor een groter gebied interessant zijn. Dat was de strekking van het artikel.  

Reinard Maarleveld, die tot maart voorzitter was van de Historische Vereniging Schiedam, zegt het met een aantal conclusies eens te zijn. Als lid van de werkgroep public relations en de wandelwerkgroep van de HVS laat hij natuurlijk de kans niet lopen om te wijzen op het stevige aanbod dat de Historische Vereniging dit jaar aan themawandeltochten heeft. Het is inderdaad een indrukwekkend programma. Wel uitsluitend lokaal, terwijl het artikel gisteren ging over puur regionaal afgestemde wandelingen en fietsritten, maar zeer de moeite waard om op het ‘historische’ aanbod in te gaan.  

Tot in oktober verzorgt de Historische Vereniging Schiedam tweemaal per maand een leerzame wandeling langs gebouwen en objecten in Schiedam-Centrum en Kethel. Ten opzichte van vorig jaar is het programma flink uitgebreid: er zijn dit jaar maar liefst veertien wandelingen langs vijf verschillende routes. 
Bovendien is het nu ook mogelijk om bij de vereniging een wandeling op maat aan te vragen. De Historische Vereniging Schiedam denkt graag mee over een leuk uitstapje voor families, vrienden, collega’s, verenigingen of andere gezelschappen. Hiervoor wordt een bescheiden vergoeding gevraagd, waarvan de hoogte afhangt van de omvang van het rond te leiden gezelschap.  

Elke eerste zondag van de maand voert de wandeling door de binnenstad. Elke derde zondag van de maand gaat de wandeling door het dorp Kethel. De Schiedamse stadswandeling heeft twee varianten. De wandeling ‘Langs de vesten’ begint bij de Ooievaarsbrug en volgt de grenzen van de stad zoals Jacob de Gheyn die in 1598 in kaart heeft gebracht. De Zwart Nazareth-wandeling begint bij de Korenbeurs en neemt de deelnemers mee naar het Schiedamse jeneververleden.  

In Kethel kent de wandeling drie versies. Bij ‘t Oude Raedthuys aan de Schiedamseweg 26 begint de Dorpswandeling Kethel; deze voert langs dorpsboerderijen en negoties van de in 1900 nog zelfstandige gemeente Kethel en Spaland. De tweede wandeling gaat door Bijdorp, dat nog altijd een enclave is temidden van de verstedelijking. Bijdorp was destijds een ‘dorp bij’ het dorp Kethel. De Bijdorp-wandeling gaat ook over de vroegere watermolens langs de Poldervaart. Startpunt is bij de Schiedamseweg 198 ter hoogte van het wijkbordje Bijdorp. 
De derde Kethel-wandeling is de Polderwandeling Sint Jacobus, die begint bij de Sint Jacobuskerk in Kethel-Noord, destijds eveneens een afzonderlijk dorp binnen de gemeente Kethel en Spaland. Deze polderwandeling is alleen geschikt voor mensen die goed ter been zijn.  

De eerste twee wandelingen van het seizoen zijn reeds achter de rug. Op zondag 7 april was er de wandeling ‘Langs de vesten’ en op Eerste Paasdag werd de Dorpswandeling Kethel gehouden.  

Het programma ziet er als volgt uit. 
‘Langs de vesten’ vindt ook nog plaats op 2 juni, 4 augustus en 6 oktober. 
De Zwart Nazareth-wandeling wordt gehouden op 5 mei, 7 juli en 1 september. 
De Dorpswandeling Kethel vindt nog plaats op 16 juni. 
De Bijdorp-wandeling wordt gehouden op 19 mei en 18 augustus. 
De Polderwandeling Sint Jacobus vindt plaats op 21 juli en 20 oktober.  

Op 15 september is er geen georganiseerde wandeling in verband met de Open Monumentendagen. Alle wandelingen beginnen op zondagmiddag twee uur. Aan de deelnemers wordt een bijdrage gevraagd van twee euro voor leden van de Historische Vereniging Schiedam en vijf euro aan niet-leden. Vooraf aanmelden wordt op prijs gesteld. Dat kan bij Nico de Vries via vrie2023@planet.nl 
Bij hem kan ook informatie worden gevraagd over de wandelingen op maat.

PS. Dit artikel is op één punt gecorrigeerd: Reinard Maarleveld is geen voorzitter meer van de Historische Vereniging Schiedam. Na twee termijnen is hij in maart opgevolgd door Marianne Ames.Gerelateerd