Inspiratie om te komen tot 'rookvrije generatie'

03-01-2019 Nieuws Kor Kegel

Meer steden streven ernaar dat de nieuwe generatie het roken laat

SCHIEDAM – Om te beginnen met een inspiratiebijeenkomst onder regie van het Trimbos-instituut wil het college van burgemeester en wethouders van Schiedam uitvoering geven aan de wens van de gemeenteraad om tot een ‘rookvrije generatie’ te komen.

Op dinsdag 13 november nam de raad een motie aan, ingediend door D66, Denk, SP, GroenLinks/Progressief Schiedam en PvdA, om een ‘rookvrije generatie’ na te streven. De motie vroeg ook om er beheerders en eigenaren van speeltuinen, scholen, sportparken en kindercentra bij te betrekken. 
Ook vroeg de raad om inzicht wat het kost als er borden worden geplaatst bij rookvrije zones in Schiedam en om hoeveel borden het zou gaan.  

Het college van B & W wil de inspiratiebijeenkomst benutten om het regionale netwerk voor tabaksontmoediging te versterken. Dat gebeurt samen met de omliggende gemeenten in de Rijnmond. De bijeenkomst zal eind van het eerste kwartaal van dit jaar plaatsvinden en het Trimbos-instituut werkt hierbij samen met het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) voor de kankerbestrijding en de GGD Rotterdam-Rijnmond.

Het Trimbos-instituut wil de geestelijke gezondheid verbeteren en neemt het levensloopperspectief als uitgangspunt. Daarbij hoort een aanpak om gebruik van tabak, alcohol en drugs te voorkomen ”teneinde de kwaliteit van leven te bevorderen”. Trimbos ontwikkelt behandelmethoden en preventieprogramma’s en signaleert psychische problemen en verslaving. Over de toegankelijkheid en kwaliteit van de verslavingszorg worden beleidsmakers, politici en professionals regelmatig geïnformeerd. Trimbos traint professionals in de GGz en de verslavingszorg, huisartsen, politie en justitie en voorts ook medewerkers van gemeenten, de horeca en scholen. 
Trimbos is het meest bekend door de publieksvoorlichting over psychische problematiek, verslaving en gebruik van alcohol, drugs en tabak.  

Op de inspiratiebijeenkomst zal de focus liggen op onderwerpen die aansluiten bij de wensen in de Rijnmondgemeenten, opdat ze hierna effectief aan de slag kunnen gaan. Het college van B & W hoopt dan beter te zien wat de beste aanpak in Schiedam kan zijn. De gemeenteraad mag dus over drie maanden een aantal mogelijke maatregelen verwachten.