Inclusieve Piet ziet er divers uit

25-10-2019 Nieuws Kor Kegel

Roetveegpieten zullen de Schiedamse Pieten vergezellen

SCHIEDAM – De Schiedamse Piet had al geen oorbellen meer en geen rode lippen. De schmink was aangepast. Nu hebben burgemeester en wethouders besloten om deze aangepaste Schiedamse Piet in het komende Sinterklaaspaleis te doen vergezellen van een CoBrA-piet en een aantal ‘roetveegpieten’.  

Met die combinatie van verschillende types van Zwarte Piet speelt het college van B & W in op een motie van de Schiedamse gemeenteraad om te komen tot een Inclusieve Piet. 
Inclusie staat voor een samenleving waarin alle mensen, ongeacht herkomst, levensovertuiging, seksuele geaardheid, gelijke rechten en posities hebben en elkaar niet alleen verdragen, maar ook waarderen. De Inclusieve Piet is eigenlijk de Symboolpiet die daar uitdrukking aan geeft.  

Het Sinterklaaspaleis in het Stedelijk Museum Schiedam wordt elk jaar door twintigduizend mensen bezocht. De gemeenteraad besloot op dinsdag 29 januari om het Schiedamse Sinterklaasfeest kritisch te bezien. Een motie van DENK, ondersteund door D66, GroenLinks, PvdA en de eenpersoonsfractie van Sun van Dijk, haalde het op het nippertje. Tegen de motie waren de VVD, het AOV, het CDA, Lokaal Onafhankelijk Schiedam, de ChristenUnie/SGP en de eenpersoonsfractie van Anneke Post-den Heijer. 
Maar ook al werd de motie ternauwernood aangenomen, het is daarmee een raadsuitspraak waaraan het college van burgemeester en wethouders gehoor moet geven. Burgemeester Cor Lamers heeft namens het college gesprekken gevoerd met Stichting Evenementen Promotie Schiedam (SEPS), organisator van de intocht van Sint Nicolaas en het Sinterklaaspaleis. Gesproken is over de opzet van het Sinterklaasfeest. SEPS volgt net als het gemeentebestuur de maatschappelijke discussie over Zwarte Piet. Op verzoek van de burgemeester is SEPS met verschillende bevolkingsgroepen in gesprek gegaan over een inclusief karakter van het Sinterklaasfeest.

Het stichtingsbestuur sprak de laatste maanden vooral met mensen die in Nieuwland wonen en werken, omdat Nieuwland de meest multiculturele wijk van Schiedam is en in die zin representatief. Via het netwerk van het Wijkondersteuningsteam (WOT) Nieuwland hebben straatgesprekken en groepsgesprekken kunnen plaatsvinden en zijn ook bezoekers benaderd van het Nieuwlandfestival, waarop altijd veel en divers publiek afkomt. Vooral ook zijn Schiedammers met een Antilliaanse en Turkse achtergrond bevraagd. Ook is er contact geweest met een aantal basisscholen, waaronder Het Startblok, ook in Nieuwland. 
Uit al dit onderzoek bleek dat de representanten tevreden zijn over de huidige opzet van de Sinterklaasactiviteiten. In Schiedam wordt sinds 2005 niet meer de traditionele Zwarte Piet piet ingezet, maar een Schiedamse Piet, zonder oorbellen en rode lippen en met aangepaste schmink. Dat past ook binnen de visie die het bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie Radar heeft op de figuur Zwarte Piet.  

Het uiterlijk van de Schiedamse Piet valt niet binnen bepaalde aspecten van de traditionele Zwarte Piet, die RADAR associeert met racisme en discriminatie. Ook enkele omliggende gemeenten, waaronder Rotterdam, en de omroep NTR, verantwoordelijk voor de Sinterklaasjournaals en de landelijke intocht op televisie, hebben aanpassingen gedaan.