Iemand voordragen voor lintje kan tot en met 2 juli

27-05-2022 Nieuws Redactie

De Schiedammers die in 2022 een lintje ontvingen; foto: Jan van der Ploeg


SCHIEDAM - Iedereen kan in aanmerking worden gebracht voor een Koninklijke onderscheiding op grond van zijn of haar bijzondere inzet voor de maatschappij. Iemand voordragen moet gebeuren voor 3 juli, meldt de gemeente.

In Schiedam zijn honderden vrijwilligers actief. Vrijwilligers, bijvoorbeeld bestuursleden of de onderhoudsploeg van een vereniging, iemand die vaak goede doelen acties organiseert of die actief is voor ouderen, kunnen in aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding. Dat geldt ook voor mensen die in hun betaalde werk een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd.

Wie iemand in aanmerking wil laten komen voor een Koninklijke onderscheiding, moet dat op tijd doen. Omdat aan de aanvraag van een Koninklijke onderscheiding een lange procedure verbonden is, moet een dergelijke aanvraag ten behoeve van de volgende Algemene decoratiegelegenheid (‘Lintjesregen’) op 26 april 2023 vóór 3 juli van dit jaar bij de burgemeester zijn ingediend.

Op I: www.lintjes.nl kan een digitale aanvraag worden gedaan, zodat deze direct aan alle regels voldoet. Iemand moet zich bijvoorbeeld een groot aantal jaren hebben ingezet. Ook zijn er meerdere ondersteuners van de aanvraag nodig. Zoals al uit de benaming blijkt, worden Koninklijke onderscheidingen toegekend door Zijne Majesteit de Koning.