Horeca zwaar getroffen, maar geen mogelijkheid tot maatwerk

20-03-2021 Nieuws Kor Kegel

Gürcü Polat is voor experimenten met openingstijden van de Schiedamse horeca


SCHIEDAM – Het is een zware tijd voor horecaondernemers, erkent het college van burgemeester en wethouders. Tegelijk ziet het college geen mogelijkheid om maatwerk te leveren waardoor de horeca toch enige ruimte krijgt.  

Dat blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen van Denk-raadslid Gürcü Polat-Isiktas. Het gemeenteraadslid was vorige maand in de pen geklommen, nadat ze vernam dat het college van B & W van Utrecht een experiment overwoog om restaurants met alleen zitplaatsen toe te staan om geopend te zijn. Dat zou gebeuren onder toezicht van de GGD en op initiatief van de afdeling Utrecht van de Koninklijke Horeca Nederland. Het Utrechtse college ondersteunde het experiment van harte. Sneltesten vooraf en mondkapje op, dat zouden de voorwaarden zijn om tijdens de lockdown toch de horeca lucht te geven.  

Het sprak Gürcü Polat aan. “Ondernemers hebben het zwaar. De compensatie van regelingen met financiële tegemoetkomingen voor personeelskosten en vaste lasten is er wel, maar de regelingen zijn onvoldoende om alle kosten te dekken,” schreef ze. Denk wil soortgelijke initiatieven ook in Schiedam zien en dat was aanleiding tot de schriftelijke vragen. 

Het college van B & W van Schiedam antwoordt dat het Utrechtse experiment haaks staat op de landelijke afspraken in het Veiligheidsberaad en met de veiligheidsregio’s en dat de burgemeesters in Nederland erdoor verrast waren. Het college deelt de mening van Polat dat de hardwerkende horecaondernemers zwaar getroffen zijn door de Coronacrisis en de regeringsmaatregelen. “Wij hopen dat bij een gunstige ontwikkeling van de Coronacijfers en snel perspectief komt”, schrijft het college. “Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer dat is. Dat biedt onzekerheid en het is voor de ondernemers zeer ingrijpend. Wij blijven daarom als gemeente met hen in gesprek en proberen met hen mee te denken. Voorbeelden zijn de tijdelijke terrassenregeling en de vrijstelling van precario.”  

Met de tijdelijke terrassenregeling wordt gedoeld op het toestaan van grotere terrassen op voorwaarde dat het verkeer er geen hinder van ondervindt. De vrijstelling van precario houdt in dat de horeca deze heffing niet hoeft te betalen bij het in gebruik nemen van een groter deel van het publieke domein.  

Maar het college ziet geen ruimte voor een Schiedamse pilot. “In de Coronacrisis is het belangrijk dat gemeenten en veiligheidsregio’s gezamenlijk optrekken. Dat is nodig om de bestrijding van het virus goed aan te pakken. Vanzelfsprekend is de roep om versoepeling vanuit veel bedrijfstakken groot. Dat begrijpt het college.” 

Dan volgt uitleg dat er vorig jaar onder de lokale en regionale noodverordeningen nog wel ruimte was voor maatwerk per regio, maar sinds de tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (TWM) in werking is getreden, is het beleid centralistisch en strikt in de toepassing. “Onder de TWM zijn geen afwijkingen mogelijk en dus ook minder maatwerk. Als er landelijk ruimte wordt geboden voor regionaal of lokaal maatwerk, dan zullen we dat in Schiedam zeker overwegen”, aldus het college.  

Om te vervolgen met: “We zien de noodzaak om ook in Schiedam aan ondernemers weer perspectief te bieden. Op dit moment zijn er geen mogelijkheden om hier invulling aan te geven. Wel lopen er meer initiatieven in Schiedam om de ondernemers te ondersteunen. Als experimenten mogelijk zijn, zullen we ons hiervoor snel melden.”Gerelateerd