Hoge Raad geeft Verver geen gelijk

26-03-2020 Nieuws Kor Kegel

Wilma Verver, veroordeeld in de proceskosten

DEN HAAG – De Schiedamse oud-burgemeester Wilma Verver-Aartsen had geen goede gronden om in cassatie te gaan tegen een arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat op dinsdag 6 maart 2018 besliste in het voordeel van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING).

De oud-burgemeester probeerde wel in cassatie te gaan, maar de civiele kamer van de Hoge Raad der Nederlanden oordeelt dat het gerechtshof terecht concludeerde dat Verver ‘buiten het geding was komen te staan’ en geen procespartij meer was. De Hoge Raad vindt dat haar advocaat had kunnen weten dat cassatie geen haalbare weg was. Het beroep van Verver is verworpen en ze is veroordeeld tot betaling van de proceskosten, begroot op € 865,34 aan verschotten en € 2200 voor salaris.  

Het arrest van de Hoge Raad is gewezen door vicepresident Kees Streefkerk en raadsheren Tanja Tanja-van den Broek, Edgar du Perron, Maarten Kroeze en Carla Sieburgh. Het arrest werd aan de Korte Voorhout in Den Haag in het openbaar uitgesproken door vicepresident Ernst Numann. Dat gebeurde al op vrijdag 13 maart 2020, maar omdat namen en plaatsen in de openbare uitspraken om redenen van privacy niet worden genoemd, kan het even duren voordat de strekking ervan herkend wordt. Het AD kwam er vandaag mee. Verver lijkt na jaren strijd uitgeprocedeerd te zijn tegen BING, meldde de krant. Maar in feite was dat dus al in maart 2018, toen het gerechtshof oordeelde dat ze in rechte geen partij meer was. Het gerechtshof had de rechtbank Midden-Nederland gelijk gegeven; deze rechtbank besliste al op woensdag 13 juli 2016 en op woensdag 12 juli 2017 in het nadeel van Verver.  

BING bracht in 2011 een onthutsend rapport uit over de burgemeester van Schiedam die beticht werd van het creëren van een angstcultuur en van machtsmisbruik en vriendjespolitiek. Nog voordat het rapport in de gemeenteraad ter behandeling kwam, stapte Verver als burgemeester op. Jan Franssen, destijds commissaris van de koningin in Zuid-Holland, verleende haar eervol ontslag en kreeg daar veel kritiek op, omdat het voorbarig werd gevonden.  

Tijdens de zitting van de Hoge Raad werd Verver vertegenwoordigd door Wendela Jacobs van het advocatenkantoor Alt Kam Boer uit Den Haag. BING werd bijgestaan door advocaat Joost Moorman van Van Swaaij Cassatie & Consultancy uit Nijmegen. De conclusie van de advocaat-generaal van de Hoge Raad, Trix Rank-Berenschot, strekte tot ‘vernietiging en verwijzing’ van het beroep.