Hoge boetes voor 42 als ze weer over schreef gaan

13-12-2022 Nieuws Redactie

Foto: Flashphoto


SCHIEDAM - 42 jongeren krijgen binnenkort een schrijven van burgemeester Cor Lamers in de bus, met een dwingende mededeling: gedraag je dit jaar rond oud en nieuw. 

Dat dringende advies is niet loos. De 42 krijgen een zogenaamde preventieve last onder dwangsom opgelegd, wat zoveel inhoudt als dat zij bij een overtreding in die periode 2500 euro kwijt zijn.

En bedenk: in Schiedam is rond de jaarwisseling het afsteken van vuurwerk al een overtreding - als het geen misdrijf is omdat het om zwaar vuurwerk, bijvoorbeeld Cobra’s gaat.

De maatregel is een antwoord op de problemen die zich vorig jaar met name in Schiedam-Noord voordeden. Daar was een groep vooral jonge mensen, zo’n zestig tot honderd man in totaal, de hele oudjaarsdag op pad, en dat zorgde voor onrust. Om het zachtjes uit te drukken. “Ik heb de nodige ondernemers kort nadien bezocht”, vertelde Lamers vanmiddag, “en ik heb de angst in hun ogen zien staan.” De burgemeester typeert de sfeer in het stadsdeel, tussen Geuzenplein en Malmö en verder als ‘rellerig’, ‘een kat-en-muisspel’ met de politie, ‘niet fijn’. “Winkeliers zagen zich genoodzaakt hun winkels te sluiten omdat ze zagen: dat gaat niet goed”, aldus Lamers. 

Zie dit artikel van vorig jaar.

In de onrust wist de politie van 42 raddraaiers de persoonlijke gegevens te krijgen. “Er is natuurlijk een legitimatieplicht.” Deze groep ontving kort na oud en nieuw al een brief van de burgemeester waarin hen gewezen werd op hun gedrag en dat dat deze komende jaarwisseling consequenties zou krijgen. De ‘last onder dwangsom’ betekent zoveel dat de burgemeester nu vast laat weten dat bij een overtreding een dwangsom verbeurd wordt verklaard. Die zal 2500 euro groot zijn. Jongeren die dit jaar toch de fout ingaan kunnen de deurwaarder op de stoep verwachten, die dan bijvoorbeeld beslag zal leggen op een auto. “Mijn ervaring is: dat tikt aan”, aldus de burgemeester. “Zo’n bedrag gunnen ze me niet; dat is toch wat anders dan vijfhonderd euro aftikken in Baarle-Nassau voor vuurwerk.”

De 42 mensen die de last aangekondigd hebben gekregen komen volgens Lamers voor grofweg driekwart uit Schiedam, en daarvan weer het leeuwendeel uit noord. Het andere kwart bestaat uit ‘vriendjes die meegekomen zijn’, van buiten de stad dus. Het gaat vooral om jongeren tussen de veertien en 22 jaar.Gerelateerd