Historische Vereniging wil AMEC op monumentenlijst

17-08-2021 Nieuws Kor Kegel

Het plan van Vanwilsumvanloon maakt er een heel ander gebouw van

SCHIEDAM – De Historische Vereniging Schiedam heeft bezwaar tegen gedeeltelijke sloop van het AMEC-gebouw op het Stationsplein 2. Er bestaat vrees dat van de oorspronkelijke architectuur weinig overblijft. De vereniging wil het flatgebouw geplaatst zien op de gemeentelijke monumentenlijst.  

Vandaag werd de brief van de Historische Vereniging gepubliceerd op de website van de gemeente Schiedam. De vereniging schrijft aan het college van burgemeester en wethouders en aan de gemeenteraad dat het uit de plaatselijke pers moest vernemen dat er plannen zijn om het AMEC-gebouw grondig te wijzigen en op te hogen. De gemeenteraad heeft inmiddels ingestemd met het wijzigen van het desbetreffende bestemmingsplan om de veranderingen mogelijk te maken.  

“Wij maken hierbij bezwaar tegen de wijze waarop de plannen voor het AMEC-gebouw zijn uitgewerkt”, schrijft bestuurslid Sjaak Meijer. Woningbouwplannen in leegstaande gebouwen kan een positieve ontwikkeling zijn, aldus Meijer, maar bij gebouwen met een hoge erfgoedwaarde moeten de bestaande cultuurhistorische en architectonische kwaliteiten bewaard blijven.  

Het kantoorgebouw uit 1962 is in 2011 beschreven en gewaardeerd in het rapport ‘De Wederopbouw in Schiedam 1940-1965’, deel 2. Een foto ervan prijkt zelfs op de voorpagina. Het gebouw is ontworpen door het Schiedamse architectenbureau Spruyt & Den Butter, die ook de ontwerpers zijn van de Grensflat, de winkels en woongebouwen langs de Mgr. Nolenslaan en de aula op de Beukenhof. In dat rapport over de Wederopbouw is het AMEC-gebouw een hoge erfgoedwaarde toegekend (3,6) toegekend en is de aanbeveling gedaan om het op te nemen op de lijst van gemeentelijke monumenten. De Historische Vereniging is het daarmee eens.  

Volgens het onlangs gepresenteerde verbouwingsplan wordt een deel van het gebouw gesloopt en met ongeveer tien meter verhoogd. De architectuur van het gebouw wordt daardoor grondig gewijzigd, zodat er van de oorspronkelijke verschijningsvorm weinig meer resteert. 
“Ons dringende verzoek is dan ook om het gebouw aan te wijzen als gemeentelijk monument en er bij de planvorming voor zorg te dragen dat het karakter en de architectonische uitwerking en verhoudingen van het bestaande gebouw in essentie behouden blijven”, schrijft Meijer. 

Een ophoging van de flat behoort volgens de vereniging wel tot de mogelijkheden, indien deze toevoeging als een zelfstandig element herkenbaar is, zoals dat het geval is met de extra bouwlaag op De Nieuwe Maaskant, een gemeentelijk monument aan de Schiehaven in Rotterdam.  

In het AMEC-gebouw kunnen 130 woningen worden gecreëerd als het gebouw opgetopt wordt. De woontoren krijgt appartementen van minimaal zeventig vierkante meter met gemeenschappelijke ruimten waaronder een dakterras, fietsenstalling en berging. Op de begane grond blijft er ruimte voor detailhandel.  

Dit particuliere project valt binnen de gebiedsontwikkeling Schiedistrict, waartoe ook de woningbouw op Schieveste wordt gerekend, alsmede de opwaardering van de bedrijventerreinen Spaanse Polder en ’s-Graveland, hotel De Veste, de vernieuwing van het station, de nieuwbouw aan de staart van de Singel, de transformatie van de omgeving van De Peperklip en verduurzaming van de buitenruimte.