Herstel sportpark tijdens zomerstop

06-04-2019 Nieuws Kor Kegel

Sportpark Willem-Alexander is gebouwd op een plaat boven de Ketheltunnel, die vorige zomer plotseling in beweging kwam

SCHIEDAM – Aannemerscombinatie A4all heeft het voornemen uitgesproken om alle herstelmaatregelen op en rond sportpark Willem-Alexander tijdens de zomerstop van de KNVB uit te voeren. 
Dat geldt ook voor de verzakking van het voorterrein van het sportpark, gebouwd op het dak van de Ketheltunnel en dus boven de A4. 
Het doel is om de hoofdingang van het sportpark weer voor iedereen toegankelijk te maken. Ook over de atletiekbanen is de gemeente met A4all in overleg over herstelmaatregelen. Er hebben zich geen nieuwe verzakkingen voorgedaan. De situatie lijkt stabiel.  

Halverwege vorig jaar werd op het meest noordelijke voetbalveld (veld 3) een verzakking geconstateerd. Mede om blessures bij sporters te voorkomen is dit veld in augustus buiten gebruik gesteld en zijn herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Nadat de oneffenheden in het veld waren verholpen, is het veld op vrijdag 12 oktober 2018 weer vrijgegeven voor gebruik. 
Vanwege verzakkingen bij een deel van de vloer van de indoor atletiekbanen zijn in augustus drie banen eveneens afgesloten. Deze zijn sindsdien niet in gebruik.

De gemeente Schiedam, als opdrachtgever voor de bouw van het sportpark, heeft samen met Rijkswaterstaat (eigenaar van de Ketheltunnel en opdrachtgever voor de bouw van de ‘ondergrond’ van het sportpark) en A4all als bouwer van het complex intensief en constructief overleg gevoerd over de problematiek. 
Een door A4all ingeschakeld onderzoeksbureau heeft de verzakking gemonitord en komt tot de conclusie dat de beweging van de plaat waarop het sportveld is aangelegd zich stabiliseert. Volgens het onderzoeksbureau betekent lijkt de situatie minder ernstig te zijn dan vorig jaar werd aangenomen. De veiligheid is gewaarborgd. 
A4all heeft onlangs een (andere) externe expert opdracht gegeven voor het uitvoeren van een extra grondmechanisch onderzoek om de conclusies uit het eerste onderzoek te toetsen. A4all en Rijkswaterstaat menen dat het nu nog te vroeg is om een definitief standpunt in te nemen. Mede uit dit grondmechanisch onderzoek zal blijken welke verdere stappen en herstelmaatregelen nodig zijn. De resultaten van dit extra onderzoek worden half april verwacht.

De monitoring loopt ondertussen door. Daarbij gaat het college van burgemeester en wethouders ervan uit dat zowel Rijkswaterstaat als A4all streven naar een oplossing van de problemen, waarbij de Stichting Sportpark WillemAlexander en haar gebruikers zo min mogelijk hinder ondervinden.