Herbenoeming Pieter Sneep is voor Lions heel bijzonder

23-10-2019 Nieuws Kor Kegel

Pieter Sneep: 'Een jaar is te kort'

SCHIEDAM – Nooit komt het voor dat bij de Lions Club de president van een lokale afdeling voor een opeenvolgend jaar wordt herbenoemd. De Lions hebben – evenals sommige andere serviceclubs – een rouleersysteem met een inkomend voorzitter, een voorzitter en een gewezen-voorzitter en al die drie functies doe je aansluitend voor één jaar.

Pieter Sneep was dit jaar voorzitter van Lions Club Schiedam en hij heeft zijn opvolger, de inkomend voorzitter, gevraagd om nog een jaartje langer over dat ‘inkomen’ te doen. Pieter heeft de Lions kunnen overtuigen van het nut om nog een jaar aan te blijven en de afdeling Schiedam heeft er zelfs de statuten voor aangepast om dat mogelijk te maken. De statutenwijziging passeerde bij notaris Jeroen Krabbendam van Van der Valk Netwerk Notarissen aan de Tuinlaan 82.  

Het zou zomaar een wereldprimeur kunnen zijn, dat een president voor een opeenvolgende periode wordt benoemd. Pieter Sneep: “Het komt best wel voor dat een voormalig president na een aantal jaren nog eens teruggevraagd wordt, bijvoorbeeld als er op dat moment geen vers bloed in de afdeling is. Of als iemand met pensioen is en ze denken dat je dan toch alle tijd hebt. Maar dat je in plaats van één jaar aansluitend nog een jaar president bent, dat is geloof ik uitzonderlijk.”  

Sneep had toen hij begon enkele ambities. Stevig inzetten op samenwerking tussen de serviceclubs in Schiedam én in de regio, te weten de Lions, Rotary, de Ronde Tafel, Inner Wheel en Lady’s Circle. Een grotere bekendheid geven aan de serviceclubs, omdat ze zich inzetten voor goede doelen – en omdat die ‘doelen’ dan wel de weg naar ze toe moeten weten. Nieuwe leden. Nieuwe activiteiten die de continuïteit ten goede komen. Maar al die dingen hebben hun voorbereidingstijd nodig en dan vliegt een jaar zo om. “Ben je net op weg om resultaten binnen te halen en dan moet je alweer weg”, zegt Sneep. “Dan lijkt het net op de dingen half doen en daar hou ik niet van. Heb je wel eens een bedrijf gezien met een directeur die maar één jaar meegaat? Dat zou niet werken.”  

“Nu moet je de president niet te veel gewicht toekennen, want de structuur van de Lions is dat we het allemaal met elkaar doen. Het zou een zwaktebod zijn als alles van de president moet komen. De president moet wat mij betreft niet te veel een stempel op de club drukken. Maar je geeft wel sturing. Als je dan besluit om de muren rood te verven en je opvolger wil de muren geel, dan gaan de mensen denken: wat is dat voor rare club? Dus er moet wel een consequent beleid zijn.”  

Pieter Sneep en met hem de Lions Club Schiedam gelooft op de goede weg te zijn waar het gaat om de samenwerking met de andere serviceclubs, ook die in Vlaardingen en Maassluis. Onlangs was er een grote wijnproeverij in de Grote Kerk. Daar waren liefst vierhonderd mensen, afkomstig uit een aantal serviceclubs en uit de drie buurgemeenten. “Ik wil geen samenwerking om lange vergaderingen te houden”, zegt hij. “Ik wil samenwerking omdat we met elkaar meer voor goede doelen kunnen doen. We ondersteunen als serviceclubs allemaal projecten met een maatschappelijk nuttig doel en dan kan onderlinge afstemming ervoor zorgen dat we het geld en ons menselijk kapitaal naar beste vermogen inzetten. Door samenwerking kunnen we tot betere resultaten komen. Volgend jaar hoop ik nog meer mensen op de wijnproeverij te krijgen.”  

Lions Club Schiedam telt circa dertig leden die elkaar om de veertien dagen informeel ontmoeten, de ene keer met een maaltijdbijeenkomst, de andere keer met een spreker of een bezoek aan een instantie of instelling. De Lions spannen zich in om projecten gefinancierd te krijgen en steken ook daadwerkelijk de handen uit de mouwen en bieden hun kennis aan.