Havenveste komt op prominente plek

22-08-2019 Nieuws Kor Kegel

Ben de Koning en Fahid Minhas bezegelen de samenwerking tussen de Frankelandgroep en de gemeente

SCHIEDAM – Bouwen, bouwen en bijbouwen. Dat is een van de belangrijke thema’s in het collegewerkprogramma en de tijd is er rijp voor. “Dit is het goede moment”, zegt Fahid Minhas, wethouder voor bouwen en wonen. De wethouder kwam gisteren naar Frankeland in de Sint Liduinastraat om er een intentieovereenkomst te tekenen met de Frankelandgroep, die een plan voor uitbreiding aan de Nieuwe Haven heeft ontwikkeld. Bestuurder Ben de Koning zette dus eveneens zijn handtekening en paraaf onder de overeenkomst en alle bijlagen.

Het gemeentebestuur en de Frankelandgroep zetten in op de bouw van ongeveer 65 ouderenwoningen (die in eerste instantie als verpleeghuisplaatsen worden gebruikt) alsmede kantoorruimte, accommodatie voor fysiotherapie en beweging, alsmede uitbreiding van de brasserie vanuit de Havenzaal naar de Nieuwe Haven.  

Het project krijgt de werknaam Havenveste. “Het komt op een prominente plek in de stad”, vindt wethouder Minhas. 
De Nieuwe Haven is immers de grens tussen Schiedam-West en de binnenstad, maar bovendien een levendige verkeersader en vlakbij de winkels van de Sint Liduinastraat. Met de Kippenbrug ben je zo op de Westvest en de Lange Haven. 
“We zijn over het plan van de Frankelandgroep al enkele maanden in gesprek en we zijn het erover eens: hier komt iets moois”, aldus de wethouder.

Ben de Koning sprak zijn waardering uit voor het intensieve meedenken van de gemeente, met name wethouders Fahid Minhas en Patricia van Aaken (welzijn en zorg) en hun ambtenaren. “Toen de kans zich voordeed om aan Frankeland grenzende gebouwen te kopen hebben we een optie genomen voor vijf maanden”, legt De Koning uit. “In de tussentijd hebben we de gemeente ingelicht over ons voornemen om ouderenwoningen en/of verpleeghuisplaatsen bij te bouwen. We zochten zekerheid om te mogen bouwen, want anders hadden we de gebouwen en de gronden nooit gekocht. Zo goedkoop was het niet.”  

De aangekochte gebouwen zijn het Shell-pompstation, de showroom en garage van Kalfsbeek en bowlingcentrum De Walvis. De Frankelandgroep krijgt het complex overgedragen op maandag 1 februari 2021. Dan gaat de sloop van start en moet Havenveste vóór het einde van 2023 gerealiseerd kunnen zijn.

“Wat we nu getekend hebben, is wat het is: een intentieovereenkomst. De intentie is duidelijk. Nu gaan we samen met de gemeente zorgen dat alle procedures in gang worden gebracht om meteen in februari 2021 met de sloop en de nieuwbouw te starten”, aldus De Koning. 
Daarbij gaat het niet alleen om de partiële wijziging van het bestemmingsplan West. Volgens de directeur beheer van de Frankelandgroep, Pepita Breugem, wordt nu gewerkt aan een programma van eisen waarbij alle interne partijen ingeschakeld worden die straks te maken krijgen met de uitbreiding aan de Nieuwe Haven. “Dat leidt tot grote betrokkenheid en enthousiasme”, zegt ze, “én verantwoordelijkheidsgevoel.” 
Geregeld zal er afstemming met de gemeente zijn.  

DSW Zorgverzekeraar prijst het ondernemerschap van de Frankelandgroep in samenwerking met de gemeente die snelle procedures voorstaat. “Er is nu al een grote wachtlijst voor verpleeghuiszorg en ook voor woningen voor ouderen die nu of straks zorg nodig hebben. De aanstaande dubbele vergrijzing maakt dat het eigenlijk al vijf over twaalf is”, zegt Dirk Pons, arts en directeur zorg van DSW.