Haven decor van grootscheepse terrorisme-oefening

07-04-2017 Nieuws Redactie

Foto's: FlashphotoNL

SCHIEDAM - De Rotterdamse haven vormt vanaf maandag drie dagen lang het toneel van de grootste havenbeschermingsoefening in Nederland. Tijdens de oefening Port Defender Rotterdam trainen de Koninklijke Marine, Dienst Speciale Interventies (DSI), het Havenbedrijf Rotterdam, Politie eenheid Rotterdam en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond samen, zodat ze bij een eventueel groot incident of acute terroristische dreiging snel en adequaat kunnen optreden.

In verschillende uitdagende scenario's krijgt de Rotterdamse haven te maken met een verhoogde dreiging. Terwijl de Dienst Speciale Interventies een door terroristen gekaapt schip met explosieven aan boord moeten bevrijden, krijgen marineduikers, mariniers van het Marine Advanced Search Team (MAST) en militairen van de maritieme explosievenopruimingsdienst hun eigen uitdagingen voor de kiezen. De Nautische Mobiele Eenheid wordt ingezet om een einde te maken aan een uit de hand gelopen betoging, terwijl de Geneeskundige Hulporganisatie in de Regio (GHOR) zich bekommert om eventuele gewonden.

Het uiteindelijke doel van de oefening is om met alle verschillende veiligheids- en hulporganisaties gezamenlijk te oefenen op het gebied van havenbescherming. Port Defender Rotterdam wordt voor de tweede keer gehouden en is dit jaar uitgebreid met meer verschillende scenario's. Door deze met elkaar te integreren, ontstaat er een zo realistisch mogelijke oefening en krijgen de deelnemers de kans om naast de eigen vaardigheden, ook de onderlinge samenwerking te beoefenen. De marine voert jaarlijks meerdere havenbeschermingsoefeningen uit, waaronder één in Rotterdam. Als grootste haven van Europa is de Maasstad en Europoort van groot belang en een waardevol oefengebied voor Port Defender Rotterdam.

Tijdens de oefening wordt er komende maandag, dinsdag en woensdag in de omgeving van de Wilhelminakade, Rijnhaven, Waalhaven en Katendrecht gebruikgemaakt van een helikopter, figuranten en oefenmunitie. De verschillende deelnemers aan de oefening proberen de overlast voor omwonenden en omringende bedrijven zoveel mogelijk te beperken. Toch valt geluidshinder niet uit te sluiten.

De Dienst Speciale Interventies bestaat uit samengestelde teams van politie en defensie, waaronder het M-Squadron van de Netherlands Maritime Special Operation Forces (NLMARSOF) van het Korps Mariniers. Één van de taken van de DSI is terrorismebestrijding.

In april 2016 vond deze grote oefening ook plaats in de Rotterdamse haven. De foto's zijn van die oefening.Gerelateerd