Harg-Spaland rondt een gouden week van de Frankelandgroep af

08-11-2019 Nieuws Kor Kegel

Medewerkers van Harg-Spaland reageren opgetogen dat ze ook weer het Gouden Keurmerk in de Zorg hebben verdiend

SCHIEDAM – Vanmiddag was Harg-Spaland in feestelijke stemming. Het zorgcentrum aan de Willem Andriessenlaan 2 in wijk Groenoord vernam van de auditcommissie dat het opnieuw, voor de derde keer op rij, beloond werd met het Gouden Keurmerk in de Zorg. “Fantastisch!” reageerde directeur zorg Roel van Tongeren, trots op al zijn medewerkers.  

Het was een mooie slotronde in wat een complete feestweek voor de Frankelandgroep geworden is. Maandag hoorde Frankeland aan de Sint Liduinastraat 10 als eerste dat het met goud bekroond werd. Dinsdag en woensdag vernamen Jacobs Gasthuis aan de Burgemeester Knappertlaan 59 en Schiewaegh aan de Nieuwe Damlaan 759 het vreugdevolle nieuws. Telkens bestond de auditcommissie uit drie à vijf personen die grote waardering uitten voor de kwaliteit van de verleende zorg. 
Gisteren gingen ze naar Vaartland aan de Dillenburgsingel 9 in Vlaardingen-Holy. Dit zorgcentrum is eveneens aangesloten bij de Frankelandgroep. Resultaat: ook goud. Ondertussen had ook de Thuiszorg Ouderen Frankeland te horen gekregen dat het Gouden Keurmerk in de Zorg was toegekend en liefst tweemaal, zowel voor de wijkverpleging als voor de huishoudelijke zorg. 
En vandaag dus als laatste Harg-Spaland. Ook hier, net als op de andere locaties eerder deze week, een feestelijk hapje en drankje voor de medewerkers. Maandag worden tevens de bewoners en vrijwilligers getrakteerd op koffie met gebak.  

“Het was een spannende week”, zegt Els Nauta, hoofd kwaliteit en communicatie van de Frankelandgroep. Bestuurder Ben de Koning: “We zijn blij. We zijn trots op onze medewerkers die elke dag het verschil maken voor de 650 bewoners en onze 1400 thuiszorgklanten. Het was verheugend dat de auditoren ons dagelijks overlaadden met complimenten.”

De auditcommissie constateerde dat de filosofie van de Frankelandgroep – zo gewoon mogelijk – op alle niveaus doorleefd wordt, van boven tot beneden en in alle disciplines. De auditoren zagen grote betrokkenheid en enthousiasme. Van bewoners en mantelzorgers hoorde ze grote tevredenheid. Els Nauta: “We zijn er heel trots op dat onze bewoners en cliënten zich zo positief uitspreken over onze medewerkers die voortdurend oog hebben voor wat er aan zorg nodig is.”  

De keurmerken worden verleend door het kwaliteitsinstituut Perspekt, gevestigd in Utrecht. Sinds 2003 stimuleert de stichting het kwaliteitsdenken in de zorg. Kwaliteit staat hierbij voor een persoonlijke benadering en samenwerking met cliënten, gecombineerd met deskundigheid, professionaliteit en enthousiasme. Perspekt heeft landelijk honderd auditoren die de zorginstellingen bezoeken. Ze verlenen keurmerken en certificaten op basis van het kwaliteitsmodel Prezo, een afkorting van prestaties in de zorg. Het gaat hierbij niet om protocollen en richtlijnen, maar of bewoners en klanten én hun mantelzorgers goede zorg- en dienstverlening ervaren. Voelen bewoners zich thuis? Prezo toetst organisatiebreed op welke wijze zorgorganisaties persoonsgerichte zorg verlenen en of ze continu een lerende organisatie zijn. Prezo sluit aan op het sinds 2017 verplichte Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

De Gouden Keurmerken die deze week zijn toegekend hebben een geldigheid van drie jaar, maar de kwaliteit wordt wel jaarlijks met korte APK-achtige audits gecontroleerd.

De auditcommissie bestaat uit bedrijfskundigen, verpleegkundigen, organisatieadviseurs, kwaliteitsfunctionarissen en andere deskundigen. Ze merkten dat de medewerkers van de Frankelandgroep er plezier in hadden om aan onbevangen personen te laten zien waar ze mee bezig zijn en waarom. De sfeer was uitstekend. Naarmate de week verstreek en er weer goud werd toegekend, werd de stemming steeds feestelijker. “Het is voor alle medewerkers een kroon op hun werk, geweldig!” zegt Els Nauta.