Handstede nieuwe gemeentesecretaris

05-04-2016 Nieuws Redactie

SCHIEDAM - Karin Handstede wordt de nieuwe gemeentesecretaris van Schiedam. Burgemeester en wethouders hebben haar benoemd.

De belangrijkste opdracht aan Handstede wordt de
ontwikkeling van de gemeente als zogenaamde netwerkorganisatie, die samen met de stad werkt aan maatschappelijke opgaven. Het Schiedamse college zet de komende jaren in op een nadrukkelijke samenwerking met bewoners en maatschappelijke partijen in de stad. Het profiel en de benoeming van de nieuwe gemeentesecretaris sluiten hier op aan.

Karin Handstede, geboren in Schiedam, is geen onbekende in de regio Rijnmond. “Ik ken Schiedam goed genoeg om te weten hoe taai en veeleisend een aantal grootstedelijke vraagstukken binnen de gemeente is. Met mijn opgedane ervaring in met name Rotterdam en Tilburg, wil ik in Schiedam bijdragen aan het ontwikkelen van verschillende aanpakken, om zo samen met inwoners en partners deze vraagstukken het hoofd te bieden.”

De 49-jarige Handstede studeerde bedrijfskunde en werkt momenteel als directeur en eerste loco-gemeentesecretaris in Tilburg. Daar is zij eindverantwoordelijk voor grote bestuurlijke opgaven op het gebied van leefbaarheid en samenwerking met de stad. Onderwerpen uit haar portefeuille zijn veiligheid en handhaving, vluchtelingen, wijkgericht werken, duurzaamheid, afval, beheer openbare ruimte en sport. Ze stuurt samen met vijf directieleden onder leiding van de gemeentesecretaris de gemeentelijke organisatie aan.

Voor haar benoeming in Tilburg werkte Handstede ruim tien jaar in Rotterdam. Eerst was zij zeven jaar griffier van de Rotterdamse gemeenteraad, daarna vervulde zij verschillende directiefuncties binnen de bestuursdienst Rotterdam.

De nieuwe gem
eentesecretaris heeft vanuit verschillende functies ervaring met complexe politiek-bestuurlijke organisaties. Zo was zij van 1999 tot 2002 wethouder van de gemeente Geertruidenberg, voor onder meer bijzondere projecten, zorgnetwerken en organisatieveranderingen.

Handstede begint 1 juli aanstaande. Zij volgt Jan van Ginkel op; Marlies van den Hende nam vanaf januari tijdelijk waar.


Gerelateerd