Handen ineengeslagen voor aanpak Marathonweg

18-10-2021 Nieuws Redactie

De werkzaamheden zijn vandaag gestart; foto: stock


REGIO - Schiedammers die wel eens over de Marathonweg in Vlaardingen rijden, zullen de komende tijd werkzaamheden ervaren op deze locatie. De gemeenteraad van Vlaardingen heeft op 14 oktober ingestemd met het beschikbaar stellen van budget om samen met Rijkswaterstaat de Marathonweg ter hoogte van de snelweg A20 aan te pakken.

Het kruispunt van de Marathonweg met de Westlandseweg en de op- en afritten van de snelweg A20 worden flink aangepast. De werkzaamheden vinden tussen 2021 en 2023 plaats. De voorbereidingen daarvoor zijn vandaag al gestart. Deze werkzaamheden bestaan onder meer uit het dempen en nieuw graven van watergangen en het aanbrengen van een voorbelasting van zand voor de nieuwe afrit. De uiteindelijke verplaatsing van de afrit vindt in 2023 plaats.

De gemeente werkt aan een betere doorstroming van het verkeer, verkeersveiligheid en aan het verminderen van de overlast van de Marathonweg op de omgeving. Rijkswaterstaat werkt aan de A20 voor de Blankenburgverbinding. Beide partijen zien kansen om dit te combineren en de kruising met de A20/Westlandseweg te verbeteren. Door het beschikbaar gestelde budget kan de afrit vanaf de A20 vanuit Maassluis worden verlegd en komt er een extra opstelstrook op de Marathonweg richting Maassluis. Ook worden de bestaande verkeerslichten vervangen, zodat deze beter kunnen reageren op het aanwezige verkeer. Door deze ingrepen stroomt het verkeer beter door en ontstaan er minder wachtrijen. De verbeteringen aan het kruispunt lossen niet alleen een knelpunt op in het wegennet van Vlaardingen, maar dragen ook bij aan een betere doorstroming op de A20.