Groenoorders willen meer dialoog over overschakeling naar warmte

07-05-2021 Nieuws Redactie

De leden van de Participatietafel, zoals ze op de website van Nieuwe Energie voor Groenoord staan

SCHIEDAM – Eneco heeft een onafhankelijke communicatieadviseur ingehuurd om in Groenoord meer draagvlak te creëren voor de omschakeling van aardgas op warmtewinning. Een wijkbrede communicatie is daarbij van belang.  

Er is al een Participatietafel. Dat is een brede vertegenwoordiging van belangengroepen van zowel huurders als eigenaren. De leden hebben teruggeblikt op het afgelopen jaar en hun betrokkenheid bij het project Nieuwe Energie voor Groenoord (NEvG). Ze waren positief over de sfeer en over de informatieuitwisseling, maar een aandachtspunt is de verbinding tussen de leden van de Participatietafel en de bewoners van Groenoord. De leden hebben daarom de wens geuit om meer betrokken te worden bij de dialoog over de transitie van Groenoord.  

Daarnaast bestaat er grote behoefte om beter inzicht te krijgen in de gevolgen voor huurders en eigenaren en de keuzemogelijkheden. De leden zijn bezorgd. Het Collectief Groenoord liet van zich horen over de verbeteraanpak die Woonplus wil voor het Albert van Raalteplein. Ook woningeigenaren, vanuit onder meer de Groenoord Belangengroep (GBG), hebben vragen gesteld. Er hebben allerlei gesprekken plaatsgevonden tussen belangenbehartigers van bewoners, gemeenteraadsleden en vertegenwoordigers van Eneco, Woonplus en het ambtelijk apparaat van de gemeente Schiedam. Dat heeft ertoe geleid dat Woonplus een ‘vraag en antwoord’ voor huurders en eigenaren op zijn website heeft geplaatst.  

Woonplus heeft de werkzaamheden aan het Jacques Urlusplein geëvalueerd, voor intern gebruik en om te leren van de resultaten. In september 2020 is een enquête gehouden onder alle bewoners. Het doel was om in kaart te brengen waar het proces kan worden verbeterd. Twaalf bewoners reageerden. Tevreden waren bewoners over het huisbezoek, afhandeling van schades en de oplevering. Ontevreden waren bewoners over het uitlopen van de planning en het niet netjes werken. Specifieke klachten werden verholpen en ook paste Woonplus de aanpak voor de volgende flat aan, zoals bij de ‘warme opname’. Tijdens de warme opname worden alle woningen in een te renoveren complex bezocht. Het doel is om de werkzaamheden toe te lichten, de situatie in de woning in kaart te brengen en persoonlijke omstandigheden te bespreken. De checklist van de warme opname wordt in de meterkast gehangen. Daarnaast krijgen bewoners een draadloze thermostaat in plaats van een bedrade. 
Conclusie is dat de bewoners tevreden zijn over de nieuwe verwarmingsinstallatie. Woonplus heeft geen negativisme bij de flatbewoners ervaren. Dat meldt de eerste kwartaalrapportage NEvG.