Groenoord van gas af: misschien aan de noodrem trekken

15-08-2021 Nieuws Han van der Horst

In 2014 werd de Leiding over Noord aangelegd, de basis voor het warmtenet in Groenoord; Foto: Eneco


COLUMN - Wij Schiedammers zijn toch traag in reageren.

Je had toch een hoop ophef mogen verwachten over de zienswijze die Milieudefensie aan het College heeft gestuurd op het voorgenomen besluit met Eneco in zee te gaan om Groenoord van het gas af te helpen. Alle inwoners van deze wijk moeten tussen nu en 2030 afscheid nemen van hun hoogrendementketeltjes. Ze krijgen er stadsverwarming voor terug, die Eneco de komende dertig jaar zal leveren.

Daar zitten zij en de gemeente dan contractueel aan vast. De benodigde warmte komt echter – ontdekte Milieudefensie – uit centrales die gestookt worden op afval of biomassa. In ieder geval tot 2040. Bovendien moet er – ook nog ergens in de Poldervaart – een soort versterkerinstallatie worden gebouwd, die loopt op het vermaledijde aardgas. Milieudefensie rekent voor dat de CO2-uitstoot van Groenoord daardoor niet zal afnemen maar juist groeit. De eigen woningbezitters en Woonplus worden op kosten gejaagd (15.000 euro per woning als het daarbij blijft) en daarmee bereikt men dan het omgekeerde van wat de bedoeling is.

Kor Kegel heeft op deze site een uitgebreid artikel geschreven over de zienswijze van Milieudefensie. Dit document werd naar de gemeente verstuurd in de week waarin nieuwe alarmerende gegevens in de openbaarheid kwamen over de opwarming van de aarde. De toestand is nog ernstiger dan wij tot nog toe dachten. De hittegolven en de fatale bosbranden van deze zomer zijn boodschappers. Datzelfde geldt voor de overstromingen in Limburg en de landen om ons heen. Ze zijn allemaal gevolgen van extreem weer. Zulk weer komt steeds vaker voor.

Als de situatie zo ernstig is, dan zijn slecht doordachte maatregelen helemaal uit den boze. Het ziet er naar uit dat we daar in Groenoord mee te maken hebben. Volgens Milieudefensie is het gekozen middel erger dan de kwaal. Als een organisatie met een dergelijke kennis van zaken zo´n waarschuwing uitbrengt, is het zaak die serieus te nemen. Het contract van de gemeente met Eneco is nog niet officieel ondertekend. Dat moet voorlopig maar niet gebeuren. De kans dat Schiedam een enorme kat in de zak koopt is groot.

We moeten als stad ook ophouden Eneco als partner te zien. Dat is dit energiebedrijf niet meer sinds de aandelen zijn verkwanseld aan twee Japanse partijen, waarvan Mitsubishi verreweg de grootste is. Winst voor de nieuwe bezitters staat voorop. Eneco is een tegenpartij, geen bondgenoot.

Overal in Nederland lopen 'van het gas af-projecten' grote vertragingen op door onverwachte nare verrassingen. We zien dat in Groenoord ook gebeuren. Het blijkt dat het vinden van een echt bruikbaar en aan zijn doel beantwoordende alternatieve energiebron voor aardgas helemaal niet zo eenvoudig is. Wellicht is het verstandig voorlopig de kaarten te zetten op isolatie van woningen en bedrijven in de hele stad. Daarmee boek je zeker CO2-winst terwijl een warmtenet van Eneco geen zoden aan de klimaatdijk zet. Wie nu over kernenergie begint, moet beseffen dat het bouwen van een centrale ongelooflijk duur is en zeker vijftien jaar duurt. Toekomstmuziek wordt hier al genoeg gespeeld.

De komende weken zal zeker worden gezegd dat een heroverweging van het contract een gepasseerd station is. Dat kan wel wezen, maar daarom hoeven we de trein niet op topsnelheid naar de afgrond te rijden. Misschien moet er eens eentje aan de noodrem trekken.Gerelateerd