Gratis cursus als hulp bij belastingaangifte Schiedam

02-03-2021 Nieuws Redactie


SCHIEDAM - Het Sociaal Juridisch Kenniscentrum organiseert op dinsdag 16 maart van acht tot half tien 's avonds voor inwoners van Schiedam een gratis cursus 'Hoe vul ik mijn belastingaangifte in?' Aanmelden voor de cursus kan via info@debibliotheekschiedam.nl of via de website van de bibliotheek
Schiedam.

Geen belastinginvuldagen
Elk jaar organiseert het Sociaal Juridisch Kenniscentrum speciale belastinginvuldagen waarop inwoners van Schiedam ondersteuning kunnen krijgen bij het invullen van hun belastingaangifte. De belastingaangiftes worden verzorgd door vrijwilligers onder verantwoordelijkheid van de Sociaal Raadslieden van Minters. De coronamaatregelen maken het op dit moment nog niet mogelijk om dit soort fysieke afspraken voor deze invulhulp te maken. Om Schiedammers toch voor 1 mei te helpen bij het invullen van hun belastingaangifte organiseert het Sociaal Juridisch Kenniscentrum in maart een cursus ‘Hoe vul ik mijn belastingaangifte in?’ Tijdens deze gratis cursus wordt op een eenvoudige manier uitgelegd hoe u zelf uw belastingaangifte kunt invullen.

Cursus ‘Hoe vul ik mijn belastingaangifte in?’ voor burgers uit Schiedam
- Wanneer: Dinsdag 16 maart van 20:00 tot 21.30 uur
- Locatie: Bibliotheek de Korenbeurs Schiedam aan de Lange Haven 145*.
- De cursus is ook online te volgen via Zoom. Deelname is gratis.
- Aanmelden via: info@debibliotheekschiedam.nl of via de website van de Bibliotheek Schiedam.
- *mochten de maatregelen niet toestaan dat de cursus op locatie wordt gegeven, wordt deze alleen online aangeboden.

Uitstel aanvragen
Wie niet geholpen is met de gratis cursus, kan er ook voor kiezen om zelf voor 1 mei 2021 bij de Belastingdienst uitstel aan te vragen voor het doen van belastingaangifte. De Sociaal Raadslieden onderzoeken namelijk de mogelijkheid om op een later moment dit jaar toch fysieke afspraken te maken voor de hulp bij het invullen van de belastingaangifte. Zodra dit kan, wordt dit op de website www.minters.nl bekendgemaakt. Mensen die uitstel hebben aangevraagd, kunnen dan alsnog worden geholpen. Uitstel tot het doen van belastingaangifte aanvragen, kan eenvoudig door te bellen naar 0800-0543 (houd uw BSN-nummer bij de hand). Informatie hierover is ook te vinden op de website www.belastingdienst.nl. Doet u samen met uw partner aangifte, dan moet ook uw partner apart uitstel aanvragen.

Vragen?
De Sociaal Raadslieden van Minters geven informatie en advies over de diverse wetten, regelingen en voorzieningen. Onze hulpverlening loopt in Schiedam via de WOTs. Zij zijn te bereiken via T: 010 754 1515 en E: info@wotschiedam.nl.


Gerelateerd