Goof Hendriks was bevlogen 'kapitein' van De Vrije Liggers

05-07-2020 Nieuws Kor Kegel

Goof Hendriks zag de veranderingen langs de Schie op de jachthaven afkomen. Foto uit familiecollectie

SCHIEDAM – Als oprichter van watersportvereniging De Vrije Liggers raakte Goof Hendriks helemaal over zijn toeren, toen hij van de gemeente Schiedam vernam dat de jachthaven aan de Schie er na 37 jaar weg moet. Maar zijn vrouw Alie en zoon Goof jr. zetten de strijd voort om de jachthaven te behouden of althans een andere locatie toegewezen te krijgen.  

Donderdag is Goof Hendriks op 87-jarige leeftijd overleden na enige tijd aan bed gekluisterd te zijn geweest. Schiedam zal hem herinneren als een actieve vrijwilliger met een sociale inborst. Meer dan vijftig jaar deed hij vrijwilligerswerk, aanvankelijk voor de Autocrossclub Schiedam en vanaf 1983 als voorzitter van De Vrije Liggers. In oktober 1993 werd over zulke Schiedammers met een roeping geschreven: “Zonder hun aanstekelijke vasthoudendheid zag de stad er minder aardig uit.”  

De Autocrossclub werd in 1986 opgeheven, nadat er in Schiedam geen plek voor handen was om deze sport toe te laten. Dat ging Goof aan het hart, omdat hij zag dat er een doelgroep was die met het crossen een betere vrijetijdsbesteding had dan als hangjongeren door de wijk Oost te zwerven. Het is heel zuur voor hem geweest dat zijn levenswerk, De Vrije Liggers, nu ook met beëindiging wordt bedreigd.  

Rijnmond-journalist Jack Kerklaan zag het twee jaar geleden aankomen. De uit Schiedam afkomstige reporter ging langs bij Alie en Goof Hendriks op hun plekje aan de Overschieseweg. Er waren in die tijd onaflatende storingsproblemen bij enkele bruggen in de vaarroute Schie, Lange Haven, Buitenhaven en Voorhaven en dat leidde tot veel oponthoud voor schippers die vanaf De Vrije Liggers de Nieuwe Maas op wilden. Een flink aantal leden van de watersportverenigingen gaf er de brui aan of koos voor een ligplaats in een jachthaven met betere ontsluiting. Eigenlijk resteerde er voor de Vrije Liggers weinig anders dan telkens de Delftse Schie over te gaan. Maar goed, na Delft kon je dan wel alle kanten op. Toch kreeg de vereniging het in die periode moeilijk. Jack Kerklaan vlogde dat Alie en Goof onvermoeibaar doorstreden voor het gezond houden van de vereniging.  

Goof Hendriks en Rob Post richtten de vereniging in 1983 op uit onvrede over de tarieven en voorwaarden bij andere watersportverenigingen. De gemeente wilde de Schie beter bevaarbaar maken en wilde de verspreid liggende pleziervaarders naar keurige jachthavens bewegen, maar ‘de gewone man’ voelde daar niks voor. “Dat zijn mensen met een hoed. Wij zijn pettenvolk”, zei Goof Hendriks in 2012 in een interview met Peter de Lange voor het Schiedams/Vlaardingse maandblad Musis. 

Pettenvolk? Goof Hendriks droeg zijn hele leven lang een kapiteinspet, wat zijn guitige blik toch iets stoers gaf. De voormalige lorrenboer – net als zijn vader was hij gaan handelen in lompen en metalen – ontpopte zich als kapitein en havenmeester van De Vrije Liggers.  

Woensdag is er bij Monuta aan de Burgemeester Honnerlage Gretelaan gelegenheid om afscheid van Goof te nemen. Het condoleancebezoek is mogelijk vanaf 19.00 uur. Donderdag om 15.30 uur is de crematieplechtigheid op Hofwijk aan de Delftweg, op slechts enkele honderden meters afstand van waar Goof en Alie hun plezierboot hadden liggen en hij het grootste deel van zijn leven doorbracht.