Gestegen bouwprijs dupeert scholen Loep en El Furkan

20-09-2019 Nieuws Kor Kegel

Net als El Furkan zit Loep in een verouderd schoolgebouw

SCHIEDAM – De kostenstijging in de bouwsector breekt de vernieuwing van twee basisscholen in Schiedam op. Het gaat goed in de bouw en als gevolg van de toegenomen vraag naar bouwmateriaal en personeel stijgen de prijzen. Maar de economische groei kan dus ook nadelen hebben, want vernieuwbouwplannen voor Loep aan de Peter van Anrooylaan 1 en El Furkan aan de Eduard van Beinumlaan 61 zijn daardoor niet meer betaalbaar.  

Stichting Primo heeft alle ouders en verzorgers van de scholieren geïnformeerd. Primo is voor beide scholen de ‘bouwheer’ zoals de gemeente het noemt. Het gemeentebestuur werkt nu scenario’s uit om tot een oplossing te komen.  

Sinds 2015 is de gemeente in gesprek met de schoolbesturen van Loep en El Furkan. De huisvesting van de schoolgebouwen is gedateerd en niet geschikt voor modern onderwijs. In 2017 bleek sloop en nieuwbouw te duur. Er kwam nieuw onderzoek of nieuwbouw op basis van het bestaande casco met uitbreiding van het benodigde aantal vierkante meters wel haalbaar was.

“Helaas is uit de meest recente berekeningen van de kosten voor de vernieuwbouw van El Furkan en Loep gebleken dat er een zeer forse overschrijding is”, meldt het college van burgemeester en wethouders vandaag. “Het betreft een tekort van bijna vier miljoen euro, wat een overschrijding van van het budget van vijftig procent is.”  

Wil de gemeente tot een oplossing komen, dan moeten daar ook alle tot nu toe gemaakte plankosten in meegenomen worden. De gemeenteraad mag in het eerste kwartaal van volgend jaar een voorstel van B & W verwachten. “Wij betreuren het dat het project op deze manier verloopt”, schrijft het college aan de raad.  

Stichting Primo heeft zich tot de ouders en verzorgers gewend. “Afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de plannen voor de (ver)nieuwbouw van Loep en El Furkan. Een project dat twee goede schoolgebouwen moet opleveren in de wijk Groenoord. Schoolgebouwen die voldoen aan de eisen die aan het hedendaagse onderwijs worden gesteld en die voorbereid zijn op toekomstige ontwikkelingen. We zien al een paar jaar aankomen dat er iets moet gebeuren aan de schoolgebouwen. Daar zijn gemeente en schoolbesturen het over eens. We hebben gezamenlijk onderzocht wat het beste is. Dat is een gedeeltelijke verbouwing en gedeeltelijke nieuwbouw ofwel ‘vernieuwbouw’ van El Furkan en Loep. De gemeente heeft hiervoor een bedrag begroot van 7,8 miljoen.”  

En dan komt het: “De verbouwplannen waren voor de vakantie klaar. We hoopten na de vakantie al snel te kunnen beginnen. Een grote tegenslag ontstond in het zorgvuldig doorrekenen van de plannen. We kwamen namelijk op een veel hoger bedrag uit dan we hebben aan budget. We hebben in de afgelopen weken nauwkeurig bekeken hoe het komt dat het nu zo veel duurder is. Dat komt grotendeels door de prijsontwikkelingen in de bouw. Bouwen is in de afgelopen tijd veel duurder geworden door de grote vraag naar verbouw en nieuwbouw.”