Gesprek over gratis ov gaat via metropoolregio

05-02-2019 Nieuws Redactie

SCHIEDAM – Burgemeester en wethouders verwachten veel van het gesprek over goedkoper of gratis reizen in samenwerking met de metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH)

“We geven een vervolg aan het proces door in MRDH-verband nadere afspraken te maken en tot een structurele oplossing te komen. We zullen u daarover nader informeren”, zo stelt het college over de 'onderhandelingen' die gaande zijn met openbaar vervoerder RET over kortingsregelingen voor 65-plussers met weinig financiële mogelijkheden.

B&W antwoordt op vragen van de Ouderenpartij. Die had verwonderd gereageerd toen eind november bekend werd dat Capelle aan den IJssel wel met de RET tot overeenstemming was gekomen over voortzetting van de ov-regeling. “Blijkbaar kan het college in Capelle iets wel, dat het Schiedamse college niet kan”, aldus de Ouderenpartij pesterig. Maarten Reuderink heeft zich in de Schiedamse gemeenteraad al verschillende keren schamper uitgesproken over de manier waarop het Schiedamse college, in casu de wethouder, niet tot nieuwe afspraken met de RET wist te komen.

Vanaf juli 2015 konden alle Schiedammers met een laag inkomen vrij reizen met bus, tram of metro. Afgelopen oktober werd de regeling gestopt voor mensen onder de 65 jaar. Voor de ouderen is het gratis vervoer gegarandeerd tot 1 april. Het college spreekt momenteel met de RET over verlenging van die regeling na maart en doet dat dus naar het nu aangeeft via de MRDH.

In die gesprekken is volgens het college geen sprake van opnieuw onderhandelen, zoals de Ouderenpartij die voor ogen staat. Dat zou betekenen dat gesproken werd over voortzetting van de regeling zoals die tot 1 oktober bestond, en daarvan is geen sprake.

Dat het Capelle aan den IJssel wel lukte de regeling voor gratis openbaar vervoer voor zijn inwoners met weinig geld voort te zetten is volgens het antwoord van B&W aan de Ouderenpartij toe te schrijven aan het feit dat zowel vervoerder als financier zich konden vinden in de bestaande voorwaarden. “Zowel Capelle aan den IJssel als de RET hebben aangegeven dat niet onderhandeld is over het contract, maar dat deze onder dezelfde condities is verlengd, waarbij het daadwerkelijk gebruik in de voorafgaande periode bepalend is voor de prijsberekening.”

In Capelle is, anders dan in Schiedam, niet veel meer gebruik gemaakt van het gratis ov dan waarop van tevoren door de initiatiefnemers was gerekend. In Schiedam ging de regeling dus aan zijn eigen succes ten onder. “In Schiedam was het gebruik van de regeling veel hoger dan verwacht, met als gevolg dat de kosten ook hoger worden.”

Wat natuurlijk de vraag opwerpt of Schiedammers zo veel meer zijn gaan reizen met bus, tram en metro omdat dit voor hen gratis was, of dat de inschatting bij het opstellen van het contract een verkeerde was.Gerelateerd