Geregistreerde mantelzorgers krijgen kortingspas vrijwilligers

21-03-2018 Nieuws Kor Kegel

Voor de kortingspas moeten mantelzorgers zich wel registreren bij Minters

SCHIEDAM – Het gemeentebestuur van Schiedam rekent mantelzorgers ook tot vrijwilligers die recht hebben op de Vrijwilligerspas waarmee je bij veel winkeliers korting kunt krijgen.
Daarom krijgen mantelzorgers nog deze maand de Vrijwilligerspas 2018 die ze tot en met 31 december kunnen gebruiken. In januari volgend jaar krijgen ze automatisch de Vrijwilligerspas 2019.  

Voorwaarde is wel dat de mantelzorgers geregistreerd zijn bij Minters Mantelzorg.  

Het college van B & W deed in juni de toezegging aan de gemeenteraad dat de Vrijwilligerspas verstrekt zou worden aan alle geregistreerde mantelzorgers. Er lag een motie op tafel om dat voor elkaar te krijgen, maar na de toezegging van het college was deze niet meer nodig en werd ze vóór de stemming ingetrokken.  

Het college schrijft de raad: “De gemeente Schiedam is altijd op zoek naar manieren om mantelzorgers waar mogelijk te ondersteunen en te waarderen. Zo hebben we het parkeren voor mantelzorgers makkelijker gemaakt en kan Minters Mantelzorg de mantelzorger een passend ondersteuningsaanbod doen. Ook met de Vrjwilligerspas spreekt de gemeente Schiedam haar grote waardering uit voor de inzet, het  doorzettingsvermogen en de compassie waarmee de mantelzorger een naaste, partner, familielid, vriend of buur bijstaat.”  

In de tweede helft van 2019 evalueert de gemeente de verstrekking van de Vr5ijwilligerspas aan mantelzorgers. Continuering zal mede afhankelijk zijn van hun reacties, zegt het college.  

Anderhalf jaar geleden vroeg het CDA meer aandacht voor mantelzorgers. Ze zouden veel meer betrokken moeten worden bij de keukentafelgesprekken. Zo worden de gesprekken genoemd, die een huisarts, verpleegkundige of thuiszorger voeren met patiënten met een eerste ondersteuningsvraag.
Bij die keukentafelgesprekken komt er van alles over tafel, de aard van de problemen en de mogelijkheden tot hulpverlening en zorg. Het lijkt vanzelfsprekend dat daar meteen de mantelzorg verlenende familieleden en vrienden aanwezig zijn, maar dat is in 85 procent niet het geval, zei het CDA.