Gemeentebestuur volgt nieuwe aanpak van schulden op de voet

07-11-2019 Nieuws Kor Kegel

Dit woord heeft alleen op het scrabblebord waarde...

SCHIEDAM – Het gemeentebestuur volgt de werkwijze van Schuldenlab070 op de voet. “Het zou een goede werkwijze kunnen zijn”, antwoorden burgemeester en wethouders van Schiedam op schriftelijke vragen van Annebeth Wilton (VVD), Guido Antunes en Frans Hamerslag (GroenLinks en Progressief Schiedam) en Sun van Dijk (fractie-Van Dijk).

De vier gemeenteraadsleden klommen eind september in de pen, nadat ze hadden gehoord van een proef in Den Haag en Amsterdam om tot een andere wijze van schuldhulpverlening te komen. Ze informeerden of het college van B & W bekend is met het experiment en of het ook in Schiedam zou kunnen worden toegepast.  

Het college antwoordt op alle vragen met ja. Het college is met de pilot bekend en heeft deze maand zelfs al een afspraak staan met Schuldenlab070 om een mogelijke samenwerking te verkennen. De nieuwe schuldenaanpak zou Schiedammers met schulden mogelijk sneller kunnen helpen. Of de nieuwe aanpak de overheid en de meewerkende instanties ook geld bespaart, is niet duidelijk, omdat de aanpak in Den Haag een nog lopende pilot is. Maar het college is zeker bereid om de nieuwe aanpak te bestuderen en zo mogelijk mee te nemen in het armoedebeleid. Het college zegt zich graag te laten inspireren door good practices, waar ook in het land.  

Schuldenlab070 heeft in Den Haag en Amsterdam een methode bedacht, waarbij de gemeente niet meer vooraf een akkoord hoeft te bereiken over een afbetalingsregeling voor inwoners met schulden. De individuele afhandeling van schulddossiers wordt vervangen door een collectieve afhandeling. De schuldeisers krijgen de aanmelding van nieuwe klanten periodiek in een overzicht binnen en gaan bij de saldocheck wel of niet akkoord met collectief schuldregelen. De aanpak levert alle betrokkenen wat op. Door het verkorten van de doorlooptijd kunnen meer mensen worden geholpen met schuldhulpverlening. Daarnaast nemen de uitvoeringskosten en administratieve lasten voor gemeenten en schuldeisers af. Alleen al in Den Haag scheelt het 84.000 brieven op jaarbasis. Maar bovenal: voorheen duurde het gemiddelde driehonderd dagen om een afbetalingsregeling met alle schuldeisers rond te krijgen. In de nieuwe aanpak is dat zowat een tiende: gemiddeld 32 dagen!  

Aan de proef werkten dertig organisaties mee, waaronder ABN-Amro en ING, de Belastingdienst en de gemeentelijke belastingdienst, zorgverzekeraars DSW, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis, telecommaatschappijen KPN, Ziggo en Vodafone, woningcorporaties Haagwonen, Staedion en Vestia, duinwaterbedrijf Dunea, onderwijsdienst DUO (vanwege studieschulden), Eneco, Wehkamp, Intrum, het UWV en het Centraal Jusitieel Incassobureau (CJIB). Er wordt tijdens de proef op vertrouwd dat de gemeente er alles uithaalt wat er in zit. Met audits wordt gecontroleerd of de gemeente Den Haag dat ook daadwerkelijk doet.  

Schiedam, Vlaardingen en Maassluis onderschrijven de filosofie van Schuldenlab070, laat het college van B & W van Schiedam weten. “Zo is in Schiedam een proces ingezet om verschillende organisaties die zich bezighouden met armoede en schulden meer mét elkaar samen te laten werken in plaats van naast elkaar. Dit komt tot uiting aan de thematafel Veerkracht behorende bij de aanpak ‘Samen Schiedam’ en het netwerk Schuldpreventie Schiedam.”  

“Verder hebben we onder meer de netwerkorganisafie Waterweg Dialoog in het leven geroepen. Deze is samengesteld uit publieke en private partners die innovatieve oplossingen ontwikkelen op het thema schulden en armoede. De naam Waterweg Dialoog is gekozen omdat de inzet breed over Maassluis, Vlaardingen Schiedam (MVS) wordt uitgerold. De kerngroep bestaat uit regionale vertegenwoordigers met uitzondering van Waterweg Wonen die met name actief is in Vlaardingen. De Waterweg Dialoog is aangesloten bij het landelijk netwerk Sociaal Werk Nederland en is inmiddels zo ver dat er concrete activiteiten worden opgestart. Ambitie van de Waterweg Dialoog is: het opzetten van een lokaal publiek-private samenwerking voor financiële zelfredzaamheid en om de gevolgen van schuldproblemen en armoede te verzachten.”  

Een van de initiatieven die uit de Waterweg Dialoog voortvloeit is het Financieel Redzaamheid Netwerk. Hieraan nemen de gemeentelijke overheid, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, vrijwilligersorganisaties, serviceclubs en fondsen deel, “zodat we vanuit een bredere invalshoek aan de slag kunnen gaan met een duurzame aanpak van armoede en schulden.”