Gemeente zoekt partner voor Peperkliplocatie

10-12-2021 Nieuws Redactie

De locatie van de herontwikkeling; foto: Schie District


SCHIEDAM - De gemeente Schiedam heeft voor de zogenoemde Peperkliplocatie in Schiedam-Oost een aanbesteding gepubliceerd op het digitale inkoopsysteem Negometrix.nl.

Om deze opgave te realiseren, is de gemeente op zoek naar een partner om gezamenlijk een haalbaar plan op te stellen en die met creativiteit en ambitie invulling geeft aan de opgave en tevens verbinding legt tussen (toekomstig) publiek, de buurt en andere belanghebbenden. Tot 4 februari 2022 13.00 uur is aanmelding mogelijk. Daarna worden partijen geselecteerd en uitgenodigd voor een zogeheten dialoogfase. Uiteindelijk zal de definitieve gunning eind juli 2022 plaatsvinden.

De basisschool De Peperklip bevindt zich in wijk Schiedam-Oost. De huidige school en sportvoorzieningen zijn toe aan nieuwbouw. De gemeente Schiedam wil deze herontwikkeling aangrijpen om op de Peperkliplocatie een ‘Hart van de Wijk’ te realiseren. Het Hart van de Wijk is een multifunctionele plek die zowel door de opzet van het gebouw als de invulling ervan uitnodigt tot ontmoeting. Het doel van de herontwikkeling is een bijdrage te leveren aan de verbetering van de leefbaarheid in Schiedam-Oost. De nieuwbouw bij De Peperklip is één van de projecten binnen de gebiedsontwikkeling SchieDistrict.

De Peperkliplocatie moet een brug slaan tussen de omliggende wijken, zowel ruimtelijk als programmatisch. Het Hart van de Wijk bestaat uit een maatschappelijk deel, waarin een nieuw schoolgebouw, een sportzaal, zorgfuncties zoals een huisartsenpost, fysio en apotheek zijn gevestigd. De wens is om hier ook het wijkondersteuningsteam (WOT) onder te brengen. Daarnaast bestaat de ambitie om te verdichten: door woningen toe te voegen en daarmee wooncarrière in de wijk mogelijk te maken. Tot slot moet goed ingerichte openbare ruimte bijdragen aan de beleving en het functioneren van deze plek en haar omgeving.

De functies die nu versnipperd door de wijk zitten, krijgen door de ontwikkeling van de Peperkliplocatie goede huisvesting. Ook moet de clustering van alle functies in programmatische zin leiden tot betere dienstverlening aan de bewoners van Oost en later van Schieveste. Door aandacht voor de openbare ruimte in de herontwikkeling ontstaat de kans op een betere en groenere buitenruimte. De ontwikkeling moet nieuwe energie geven aan de omliggende wijk en zal een belangrijke ‘halte’ vormen op de corridor tussen M4H (Rotterdam), Schieveste en locaties ten noorden van de A20.