Gemeente verkoopt parkeerterrein DSW aan Phoenix

01-11-2019 Nieuws Kor Kegel

De grond rondom DSW Zorgverzekeraar komt in handen van de gemeente Schiedam

SCHIEDAM – Burgemeester en wethouders hebben besloten een koopovereenkomst aan te gaan met Stichting Phoenix voor de grond rondom de gebouwen aan de ’s-Gravelandseweg 555 en 557. Het gaat hier grotendeels om het parkeerterrein van DSW Zorgverzekeraar.  

De financiële gevolgen worden verwerkt in de eerstvolgende ‘technische aanpassing’ van de gemeentebegroting. Gelet op de economische en financiële belangen van de gemeente krijgen de gemeenteraadsleden geheimhouding opgelegd.  

Stichting Phoenix is actief in de regio’s Delfland, Westland, Oostland en Nieuwe Waterweg-Noord. Hier stimuleert ze al enkele jaren de regionale gezondheidszorg. Voorbeelden van gefinancierde activiteiten zijn de realisatie van het Behandelcentrum Westland in Naaldwijk, projecten in verpleeg- en verzorgingsinstellingen en wetenschappelijk onderzoek naar nascholing van huisartsen, chirurgische training en incontinentie.

Stichting Phoenix participeert ook in de Facilitaire Stichting Gezondheidszorg (FSG) die zich specifiek richt op het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor huisartsen en andere eerstelijnszorgverleners, waardoor de eerstelijnszorg in de regio wordt gewaarborgd.

De Onderlinge Waarborgmaatschappij DSW Zorgverzekeraar is uitvoerder van de Zorgverzekeringswet. DSW is bestuurlijk gelieerd aan Stichting Phoenix. De stichting kan daardoor gebruik maken van de expertise van DSW. 
DSW en Phoenix zijn twee financieel zelfstandige organisaties. De deelname van de Stichting Phoenix aan de coöperatie heeft geen enkel effect op de premie van de basisverzekering bij DSW Zorgverzekeraar.

Phoenix werd opgericht toen er sprake was van overname van het Vlietland Ziekenhuis door een coöperatie van DSW met andere zorginstelling en artsen in het Waterweggebied. Daar was sprake van toen Vlietland financieel in zwaar weer zat na de tegenslagen met de nieuwbouw. De overname ging niet door, omdat de Tweede Kamer belangenverstrengeling vreesde, maar Phoenix is blijven bestaan.


N.B. De kop boven dit bericht is veranderd. Abusievelijk stond er dat het parkeerterrein van DSW aan de gemeente wordt verkocht, maar het is juist omgekeerd.