Gemeente staat borg voor steigers Nieuwe Haven

12-11-2017 Nieuws Redactie

SCHIEDAM – Burgemeester en wethouders hebben besloten om watersportvereniging De Nieuwe Haven met een borgstelling van 95.000 euro te helpen om nieuwe steigers mogelijk te maken. Stichting Waarborgfonds Sport stelt zich voor een zelfde bedrag borg.

De borgstelling is een bevoegdheid van het college; het is zo bepaald toen in 2009 beleidsregels werden vastgesteld voor het verlenen van gemeentegaranties. Het college vindt wel dat de gemeenteraad geïnformeerd moet worden en dat is nu gebeurd. De borgstelling kent een opschortende voorwaarde. Ze wordt alleen verstrekt als de omgevingsvergunning voor het vervangen van de steigers wordt verleend. De aanvraag is in behandeling.

Watersportvereniging De Nieuwe Haven mag vijftien jaar doen over de terugbetaling; de lening kent een lineaire aflossing.

Omdat het water en de grond eigendom zijn van de gemeente, wordt met het waarborgfonds een overeenkomst aangegaan, zodat beide partijen in een gelijkwaardige positie komen te verkeren.


Gerelateerd