Gemeente Schiedam zet plannen ontsluitingen stug door

02-12-2015 Nieuws Redactie

SCHIEDAM - Het besluit vorige week van de gemeente Schiedam over de fietspadenstructuur en de ontsluitingen van het sportpark A4 valt niet goed bij de klankbordgroep Omwonenden Park A4. In de brief waarmee bewoners op de hoogte werden gesteld staat onder meer dat de alternatieve plannen niet voldoen aan de criteria voor ontsluiting.

Die criteria omvatten verkeersveiligheid, het voorkomen van sluipverkeer, inpasbaarheid en de kosten van de route. De gemeente kiest daarom voor het volgende fietspadenstructuur:

Een fietspad aan de noordzijde van de Brederoweg. Een fietspad bij het Leerlooierpad in de groenstrook tussen de woningen en het “schelpenpad”. Een fietspad in de groenstrook lang de wijk Ambachten. (dit fietspad komt voort uit het Tracebesluit). Een fietsverbinding ter hoogte van de Munterstraat.

Volgens Dan Timmers, lid van de klankbordgroep, zijn die ontsluitingen overbodig en kosten ze teveel geld. “De gemeente bijt zich vast in eerder ingenomen standpunt en gaat niet in op het bewonersplan.” Timmers zou ook graag zien hoe de criteria zijn getoetst: “Er staat in de brief dat de bewoners goed betrokken zijn, maar dat klopt niet; er is geen enkele correspondentie of overleg geweest in het verleden vóór de bespreking in september waar plotseling de plannen werden gepresenteerd. Bovendien wordt geen enkel punt van ons plan gehonoreerd. En ze willen niet met ons in overleg om de punten die ze aandragen uit te diepen.”

Ook de extra ontsluiting via de Munterstraat vindt Timmers onbegrijpelijk. “Dat is juist wat we niet willen. De gemeente gooit met geld van de gemeenschap: er wordt in totaal 150.000 euro extra uitgetrokken om de fietspaden op een goede manier in te passen, maar ons plan zou veel minder kosten met zich meebrengen.” Ook pleit de klankbordgroep al jaren voor een onafhankelijk onderzoek naar de genoemde knelpunten. “Het kan ook zijn dat het onderzoek uitwijst dat wij als bewoners het verkeerd hebben en dat de plannen van de gemeente goed uitgedacht zijn, maar dan hebben we er ook vrede mee. Dan liggen alle feiten op tafel, maar dat is nu niet het geval, we hebben nu alle reden om er aan te twijfelen."

De klankbordgroep is van plan om alsnog een brief aan de gemeenteraad te sturen, al staat er niets over een reactietermijn waar normaliter zes weken voor staat. “Dat vind ik slordig, maar we laten het hier niet bij zitten.” aldus Timmers.Gerelateerd