Gemeente Schiedam heeft na tien jaar weer een organigram

19-03-2022 Nieuws Kor Kegel

Caroline Bos werd bijna een jaar geleden gemeentesecretaris in Schiedam


SCHIEDAM – Het is een lastig te lezen collegebesluit. Dat komt door overplaatsingen van ambtenaren, door mandateringen en functiewijzigingen van een deel van het gemeentelijk apparaat waarmee we zelden of nooit te maken krijgen. Maar het resultaat is wel begrijpelijk. Alle veranderingen hebben als resultaat dat de gemeente Schiedam na tien jaar weer beschikt over een organigram.

Dat is een schema waarin je kunt zien hoe de verschillende afdelingen binnen een organisatie zich (hiërarchisch) tot elkaar verhouden. Intern was daar behoefte aan, maar extern ook, laat een gemeentewoordvoerder weten.

Organisatieontwikkeling is de laatste twee jaar een prioriteit geweest binnen het ambtelijk apparaat. Er was achterstallig onderhoud ontstaan. Er werd de behoefte gevoeld om de gemeentelijke organisatie te versterken. Het vertrek van de vorige gemeentesecretaris, Karin Handstede, was in 2019 een natuurlijk moment om te peilen waar de gemeente stond. Interim-directeur Garmt Kolhorn heeft dat in 2020 gedaan. Dat resulteerde in een 'bouwplan' voor de organisatie. Hij heeft daarvoor gesprekken gevoerd met een groot aantal medewerkers.

Op basis van het bouwplan is vorig jaar de nieuwe gemeentesecretaris geworven. Caroline Bos is meteen aan de slag gegaan om de aanbevelingen uit het bouwplan te realiseren. Dat heeft nu geresulteerd in een veelheid organisatorische veranderingen.

Er komt een nieuw ambtelijk team met de naam Concern & Bestuurszaken.

Dat team krijgt een manager, die ook een rol krijgt als directiesecretaris direct onder de gemeentesecretaris. Deze krijgt de opdracht de doorontwikkeling te implementeren.

Uit andere teams gaan veel ambtenaren per 1 april naar het nieuwe team. In het collegebesluit staan 19,7 functie-eenheden. Hiervan komt er één van concern control, zeven van bestuursondersteuning, 2,69 van kabinetszaken, 4,53 van het bestuurssecretariaat en 4,48 van de concernstaf.

Het team Juridische Zaken & Bestuursondersteuning krijgt de naam Juridische Zaken & Inkoop (omdat bestuursondersteuning naar het nieuwe team gaat).

En zo zijn er nog wat wijzigingen, die tot doel hebben meer duidelijkheid te geven en de onderlinge samenwerking te verbeteren.

De ondernemingsraad van de gemeente Schiedam is om advies gevraagd.Gerelateerd