Gemeente moet panden Hoogstraat terugkopen, maar verkoopt ze door

05-04-2020 Nieuws Kor Kegel

Zavor geeft toegang tot het Jenevermuseum

SCHIEDAM – De brief van burgemeester en wethouders is onderweg aan de gemeenteraad, maar de raadsleden hebben in de collegebesluiten al kunnen zien dat zes panden aan de Hoogstraat worden aangekocht maar meteen worden doorgekocht aan Stadsherstel Maassteden BV.  

Het betreft onder meer de panden Hoogstraat 89 en 91 die inmiddels zijn gerestaureerd. Zavor Coffee Experience is er gevestigd en via deze koffie- en theespeciaalzaak met Afrikaanse artikelen kan men toegang krijgen tot het Jenevermuseum Schiedam. Voordat Zavor er twee jaar geleden kwam, waren de panden grondig opgeknapt door de Stichtingen Restauratie Hoogstraat I en II.  

Beide stichtingen worden opgeheven en het gemeentebestuur wil daar medewerking aan verlenen door de panden terug te kopen volgens de in 2010 en 2015 gesloten overeenkomsten. Het aankoopbedrag is 940.000 euro. Voor dat zelfde bedrag verkoopt de gemeente de panden door aan Stadsherstel Maassteden, gevestigd in Pand Paulus aan de Korte Haven. Aandeelhouders van deze besloten vennootschap zijn de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis en het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Het is de maatschappelijke taak van Stadsherstel Maassteden om duurzaam bij te dragen aan de leefbaarheid van de (binnen)steden door gebouwen met cultuurhistorische waarde te restaureren en te exploiteren.  

Stadsherstel koopt de panden met erfpachtrecht ter versterking van zijn vastgoedportefeuille onder de verplichting om op de eigen balans 368.000 euro te reserveren voor restauratie van historisch vastgoed in Schiedam. Voorwaarde is dat de gemeente als eerste het recht heeft om de panden terug te kopen.

De gemeenteraad heeft nog de gelegenheid om met wensen en bedenkingen te komen.