Gemeente beëindigt subsidie voor dagbesteding Incentive

24-01-2019 Nieuws Kor Kegel

Penningmeester Stef van Veen richtte als oud-cliënt van de GGZ in 1997 de stichting op met zijn vrouw Tineke

SCHIEDAM – Vandaag zijn de bezoekers van de dagbesteding van Stichting Incentive geïnformeerd dat de activiteiten over een paar maanden stoppen. Dat is het gevolg van beëindiging van de subsidie door de gemeente Schiedam, waartoe in goed overleg met het voltallige bestuur van Incentive is besloten.  

De bezoekers zijn in De Erker ingelicht over de ondersteuning die ze kunnen krijgen bij de toeleiding naar ander aanbod van activiteiten. Het besluit van B & W om de subsidie per 1 juli te stoppen betekent namelijk niet dat het gemeentebestuur definitief afziet van het ontwikkeling van dagbesteding voor kwetsbare inwoners, met name (ex-)GGZ-cliënten en mensen met een licht verstandelijke beperking.  

Hoe de nieuwe oplossing eruit zal zien, is afhankelijk van een analyse van activiteitenbegeleider Hanny Snoeij, die nog in dienst is bij Incentive, en een door de gemeente te recruteren maatschappelijk werker die kennis van zaken heeft over de specifieke doelgroepen GGZ en licht verstandelijk beperkten. Er zal ook aan de doelgroep worden gevraagd wat de wensen zijn. Dan volgen individuele gesprekken en er komt een thematafel om laagdrempelige dagbesteding voor kwetsbare Schiedammers te bespreken. 
De gemeente krijgt komende jaren immers meer taken in de maatschappelijke opvang en de GGZ en daarom wil de gemeente de professionele instellingen ook uitnodigen om aan de thematafel plaats te nemen.  

Het klinkt tragisch. Volgens de website bestaat Stichting Incentive 21 jaar, ooit opgericht door Tineke en Stef van Veen. Zij waren cliënten van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en dachten na over mogelijkheden om mensen met psychische en psychosociale problemen te helpen aan een zinvolle dagbesteding, vooral in het weekend en met de feestdagen. Bij de oprichting op dinsdag 7 januari 1997 was Stichting Incentive haar tijd ver vooruit. “Vanaf het allereerste begin ging de stichting uit van het gezonde deel van de mens. Niet van wat mankeert hij of zij, maar wat kan hij of zij nog wel?”

Stef van Veen, op de website: “In de loop der jaren zijn ook mensen met problemen op het gebied van eenzaamheid, dak- of thuisloosheid, huiselijk geweld, verwaarlozing en ouderdom hierbij gekomen. Aan al deze mensen proberen we een thuisgevoel te geven en het gevoel dat ze er weer bij horen en actief mee kunnen doen. Verder willen we voor deze mensen een luisterend oor zijn.” 
Incentive werkte volgens het principe ‘van, voor en door’ de bezoekers. Nog altijd gelden de kernwoorden aanmoediging, schouderklopje en aansporing. Voorzitter was oud-CDA-wethouder Christine Flaten-Daskalakis.  

Incentive heeft een inloop op maandagmiddag, dinsdagmiddag, donderdagmiddag en zaterdagmiddag in het wijkcentrum van Schiedam-West aan de Jan van Avennesstraat 32, op maandag en zaterdag vanaf één uur en op dinsdag en donderdag vanaf twaalf uur. Op maandagavond, donderdagavond en zaterdagavond is er een avondmaaltijd om half zes.

In 2016 vroeg de gemeente of Incentive een laagdrempelige inloop en dagbesteding voor zes dagen per week kon organiseren. Dat zou als voordeel hebben dat de gemeente het aantal indicaties Wmo Maatwerkvoorziening Dagbesteding kon afbouwen. Incentive aanvaardde de opdracht. De stichting veranderde hiertoe in 2017 van een volledige vrijwilligersclub naar een organisatie die ook (parttime)  beroepskrachten kreeg. Maar ging het de goede kant uit? De gemeente vond in oktober 2018 een tussentijdse evaluatie nodig. Die behoefte kwam voort na signalen uit het bestuur van Incentive.

Bij de evaluatie bleek dat de inloop zich beperkte tot vier dagen in plaats van de beoogde zes en dat nieuwe GGZ-cliënten en mensen met de licht verstandelijke beperking niet waren bereikt. Weliswaar was de organisatie een stapje professioneler geworden, maar de doelstelling om met partners in de zorgketen samen te werken had niet geleid tot concrete afspraken.  

De gemeente Schiedam en het bestuur van Stichting Incentive hebben geconcludeerd dat de opgave om te komen tot een professionele laagdrempelige inloop en dagbesteding te hoog gegrepen is geweest. Om te voorkomen dat de huidige bezoekers van de inloop en de deelnemers van de dagbesteding abrupt geen gebruik meer kunnen maken van het aanbod, is afgesproken dat Incentive de eerste helft van dit jaar de tijd krijgt om de activiteiten zorgvuldig af te bouwen en te zorgen dat de bezoekers en deelnemers begeleid worden naar bestaande activiteiten van andere organisaties.