Geen nieuwe wethouder, wel andere verdeling portefeuilles

05-10-2021 Nieuws Kor Kegel

De portefeuille van ex-wethouder Jeroen Ooijevaar is opgesplitst; de taken zijn verdeeld onder de andere wethouders en de burgemeester

SCHIEDAM – Na het aftreden van wethouder Jeroen Ooijevaar komt er voor hem geen opvolger. Groenlinks en Progressief Schiedam hadden het vertrouwen opgezegd in de coalitie, waardoor Ooijevaar niet anders kon dan af te treden, maar de resterende coalitiepartners VVD, D66, AOV en CDA zoeken in hun eigen gelederen niet naar iemand die zijn portefeuille overneemt. Een nieuwe wethouder zou er maar een half jaar zitten, namelijk tot de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 16 maart 2022. 

In plaats daarvan heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de portefeuille van Ooijevaar onderling te verdelen. VVD-wethouder Antoinette Laan krijgt er openbare ruimte en recreatie bij alsmede regionaal groenbeleid. Milieu gaat naar AOV-wethouder Duncan Ruseker, behalve de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond en Rotterdam The Hague Airport, want deze komen er ook bij in de portefeuille van Laan. 

Infrastructuur gaat naar D66-wethouder Marcel Houtkamp. Natuur en dierenwelzijn wordt de verantwoordelijkheid van CDA-wethouder Patricia van Aaken. Ook burgemeester Cor Lamers krijgt een deel van Ooijevaars portefeuille, namelijk personeelsbeleid. 

In het takenpakket van Ooijevaar was personeel gekoppeld aan diversiteit en inclusie en dat staat er bij Lamers nu niet expliciet bij, maar aannemelijk is dat de burgemeester ook daarvoor eerstverantwoordelijk wordt. 

De portefeuille van Ooijevaar omvatte ook ‘open Schiedam’, maar dat is in de nieuwe portefeuilleverdeling uit beeld verdwenen.