Geen boetes meer; politiek functioneert weer normaal

16-06-2020 Nieuws Kor Kegel

Burgemeester Lamers: van crisiscoördinatie naar beheersituatie


SCHIEDAM – De buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) zijn in Schiedam niet meer fulltime met de handhaving van de Coronamaatregelen belast. Ze pakken hun reguliere taken weer op, zoals parkeercontroles en bijplaatsingen bij afvalcontainers. “Het straatbeeld is rustig, waardoor de afgelopen week opnieuw geen boetes zijn uitgeschreven voor overtreding van de noodverordening”, schrijft burgemeester Cor Lamers in zijn twaalfde update over de Corona-aanpak.  

Langzaam keert de stad Schiedam terug naar het ‘oude normaal’. Gisteren mochten de douchegelegenheden in kantines en clubgebouwen weer open. Stichting Rondvaarten Schiedam is bezig met een protocol om binnen de Coronarichtlijnen vanaf woensdag 1 juli weer te gaan varen met de fluisterboten, in eerste instantie twee vaarten per dag.  

Vanavond vergadert de gemeenteraad voor het eerst digitaal. Aansluitend bespreekt het presidium of bepaalde vergaderingen nog voor de zomervakantie weer fysiek kunnen worden gehouden. 

Burgemeester Cor Lamers heeft met de fractievoorzitters de afspraak dat de politiek na vanavond 'weer geheel op de normale wijze kan functioneren', schrijft hij. Eerder was de afspraak gemaakt om voor wat betreft aan Corona gerelateerde onderwerpen politieke terughoudendheid te betrachten. Dat hoeft vanaf morgen niet meer.  

Lamers laat weten dat de crisisorganisatie meer en meer van crisiscoördinatie naar een beheersituatie toegaat. Dat betekent dat de bestuurders en ambtenaren allerlei zaken weer oppakken als vanouds. De gemeentelijke crisisorganisatie wordt alleen nog ingezet voor toetsing en niet meer voor coördinatie. Lamers zal daarom van nu af aan niet meer wekelijks met een update komen. Hij doet dat alleen nog als er aanleiding toe is, bijvoorbeeld bij grote wijzigingen in het kabinetsbeleid ten aanzien van de Coronabestrijding.  

De burgemeester schrijft dat de extra ruimte die met de nieuwe noodverordening van maandag 1 juni ontstond, in Schiedam goed benut wordt. “De meeste bewoners en ondernemers doen dat op een goede manier met respect voor de anderhalve-meterregel, zonder dat er sprake is van excessen.”  

“Ook de herstart van de horeca is goed verlopen”, aldus Lamers. Sinds 1 juni zijn de cafés, restaurants en terrassen weer open in aangepaste vorm. De afdeling Veiligheid heeft tot nu 43 aanvragen voor terrasuitbreiding of voor een nieuwe terrasvergunning ontvangen; vorige week waren dat er nog 35. Daarvan zijn 34 terrasuitbreidingen al toegestaan (vorige week 30), drie aanvragen zijn afgewezen (zelfde als vorige week) en zes zijn er nog in behandeling (was vorige week twee). 

De gemeente heeft een campagne opgezet om de horecaondernemers te steunen. Ondernemershuis Shop vraagt hiermee aandacht voor de horecaondernemers die de steun van de Schiedammers nu hard nodig hebben. In een video brengt Shop acht uitbaters van cafés en restaurants in beeld die zich voorbereidden op de heropening. Martin Strik, chef van Brasserie Stadhuis, brengt een gedicht ten gehore van de Schiedamse stadsdichter Yvette Neuschwanger. Het is een gedicht met een terugblik op een onzekere periode vol hoop, die wordt afgesloten met een toost op de toekomst. De video is bij de heropening gelanceerd via de sociale mediakanalen van Shop en de gemeente. Ook is de video te zien via een QR-code die veel horecaondernemers achter het raam hebben hangen. De video wordt goed gewaardeerd door de horecaondernemers en de Schiedammers. De video is te zien op de website van Shop (www.shopschiedam.nl).  

Sinds vrijdag 5 juni is ook de non-foodsector weer welkom op de weekmarkt in Schiedam, wel met inachtneming van de anderhalve-meterregel. Alle ondernemers hebben een tijdelijke standplaats gedurende de Coronacrisis. Het Stadserf blijft als hoofdlocatie gehandhaafd, waarbij de Lange Kerkstraat ook deels wordt gebruikt. Dat betekent dat voorlopig niet kan worden teruggegaan naar de oude marktindeling.  

Door de aanpassing van de noodverordening per 1 juni mochten toiletvoorzieningen in parken en jachthavens ook weer open. Sinds 2 juni worden de bruggen en sluizen volgens de zomerregeling bediend. Dat betekent dat de watersport in Schiedam weer volop kan functioneren.Gerelateerd