Fusie Post NL en Sandd niet in kannen en kruiken

06-09-2019 Nieuws Redactie


SCHIEDAM - De kans is reëel dat Schiedammers de postbodes van Sandd en Post NL aan de deur blijven krijgen. De Autoriteit Consument & Markt maakte bekend de geplande fusie tussen beide bedrijven te blokkeren. Post NL en Sandd maakten in februari bekend samen te willen gaan.

Volgens de ACM ontstaat er met een fusie - feitelijk de overname van Sandd door Post NL - een monopolist op het gebied van postbezorging. "Mensen, bedrijven en overheden zullen daardoor meer gaan betalen voor het versturen van post", aldus bestuurder Martijn Snoep. "Na zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen van de overname zijn wij daarom tot de conclusie gekomen dat we geen vergunning kunnen verlenen.” Volgens de ACM zou een monopolie leiden tot prijsstijgingen van dertig tot veertig procent.

Een samengaan van beide postbezorgers zou daarom behalve grote voordelen ook grote - en grotere - nadelen kennen. Aan de andere kant: ook in de afgelopen jaren werd een postzegel fors duurder.

De postbedrijven reageren verbijsterd. Zij vinden dat de marktwaakhond ook de krimp van de postmarkt moet betrekken in de overwegingen. Volgens hen slaat de ACM met zijn besluit de plank volledig mis. Zonder actie zullen beide bedrijven zeker in de rode cijfers eindigen, stellen zij. Voortgaan op de huidige voet zou zeker ten koste gaan van het personeel, zo stellen de twee, daarin bijgestaan door de vakbonden.

Post NL en Sandd willen het kabinet nu vragen de fusie alsnog mogelijk te maken via het artikel 47 van de Mededingingswet. Daarmee zou het oordeel van de ACM overvleugeld kunnen worden. Politiek Den Haag lijkt hier echter huiverig voor en eist dan in ieder geval afspraken over maximale prijsstijgingen. Ook juridisch is het passeren van de ACM door staatssecretaris Mona Keijzer moeilijk.


Gerelateerd