Frankeland breidt uit naar Kalfsbeek

27-03-2019 Nieuws Kor Kegel

Impressie van de nieuwbouw op de plek van Kalfsbeek; beeld: Frankelandgroep


SCHIEDAM – Het lijkt wel een 1-aprilgrap, maar het is een van de meest serieuze bouwplannen in Schiedam van dit moment. Frankeland aan de Sint Liduinastraat gaat uitbreiden naar de Nieuwe Haven. Het hele complexe van Kalfsbeek is aangekocht. Gisteren zijn de contracten getekend. 

Het gaat om het benzinestation met de Shellwinkel, de garage en autoshowroom en de bowlingbaan met feestzaal. De sluiting van de bowlingbaan leidde afgelopen tijd al tot geroezemoes in Schiedam over een veranderende bestemming. Dat Frankeland deze locatie in het vizier had, was echter slechts in zeer kleine kring bekend.  

Aansluitend op de Havenzaal en de brasserie wil Frankeland in de nieuwbouw de ontmoetingsruimtes uitbreiden. Maar veel belangrijker is dat in de etages erboven 64 appartementen komen, waarmee stevig wordt ingespeeld op de enorme wachtlijsten voor verpleeghuisplaatsen en zorgplaatsen (Plus Wonen). De Frankelandgroep heeft honderdtachtig ouderen op de wachtlijst voor een verpleeghuisplaats en meer dan negenhonderd ouderen voor een woning met zorg in de nabijheid.

Bestuurder Ben de Koning: “We zien het als een compliment dat zo veel oudere Schiedammers hier graag willen wonen. Maar lange wachtlijsten zijn ook zorgelijk, vooral als je nagaat dat het aantal 80-plussers in Schiedam tot 2040 nog met bijna tachtig procent toeneemt!”

“Als maatschappelijke organisatie met zorg- en dienstverlening aan ouderen als kerntaak voelen we ons geroepen om tot oplossingen te komen”, zegt directeur beheer Pepita Breugem. De Frankelandgroep ziet het als morele plicht om op de behoefte van de oudere Schiedammers in te spelen.

Breugem trekt het nieuwbouwproject. De 64 appartementen zullen in grootte variëren van 57 tot 76 vierkante meter. Het worden zelfstandige woningen, maar behalve als huurwoningen in combinatie met het zorgpakket Plus Wonen, zullen ze ook benut worden als verzorgings- en/of verpleeghuisplaatsen.

Het project telt twee gebouwen. Het ene sluit aan op de Havenflat met een begane grond en daarboven vijf bouwlagen. Het tweede gebouw kijkt uit op molen De Walvisch aan de Westvest en telt eveneens een begane grond met vijf bouwlagen. De begane grond van beide gebouwen levert uitbreiding op van de Havenzaal, de brasserie en de andere ontmoetingsruimten.

Aan de binnenzijde van de haaks op elkaar staande gebouwen komt een parkeergarage met daarboven enkele bouwlagen met fysiotherapie, beweegruimten en kantoren. Dat geeft de kans om de tweede etage van de Pleinflat weer terug te bouwen naar verpleeghuisplaatsen.  

De nieuwbouw maakt het ook mogelijk om de hoofdingang van Frankeland aan de Sint Liduinastraat 10 te verplaatsen tot halverwege de Middenflat, waar nu de bibliotheek en de toko gevestigd zijn.  

Frankeland is vol lof over de volle medewerking van wethouder Fahid Minhas en diens ambtenaren, die er van meet af aan voor hebben gezorgd dat er voortdurend geschakeld kon worden over wijzigingen in het bestemmingsplan West, de hoogtes en de vormgeving van de nieuwbouw. "Dankzij die ondersteuning konden we met een goed gevoel over de haalbaarheid tot koop overgaan", zegt Ben de Koning, bestuurder van de Frankelandgroep. 

Kalfsbeek heeft nog verplichtingen wat het pompstation aan de Nieuwe Haven betreft. De levering zal daarom pas in februari 2021 plaatsvinden. Dat levert geen vertraging op, want de tussenliggende periode is nog hard nodig voor herziening van het bestemmingsplan en het verkrijgen van sloop- en bouwvergunningen en selectie van de aannemer. Vanaf de sloop is er ongeveer twee jaar nodig voor de bouw, zodat de oplevering en ingebruikname worden verwacht in de eerste helft van 2023.Gerelateerd