Fors minder wietkwekerijen opgerold in Rotterdamse regio

22-04-2021 Nieuws Redactie

Wietplantage opgedoekt in januari vorig jaar, in Sveaparken


SCHIEDAM  - In de Rotterdamse regeio zijn afgelopen jaar veel minder hennepkwekerijen ontmanteld dan in 2019. Werden er toen nog 576 wietplantages opgedoekt door de wetshandhavers, vorig jaar waren dat er binnen de politie-eenheid Rotterdam nog maar 363. Dat betekent een daling van 37 procent.

In heel Nederland ontdekt en sluit de politie steeds minder wietkwekerijen. Afgelopen jaar werden er 2894 opgedoekt door de autoriteiten, 741 minder dan in 2019. Daarmee zet de dalende trend van de laatste jaren zich voort. In 2016 werden er nog ruim vijfenhalfduizend hennepplantage ontdekt en gesloten.

"Opmerkelijk is dat in 2020 meer kwekerijen werden aangetroffen in de buitenlucht dan het jaar ervoor", aldus de politie in een bericht. In 2020 waren dat er 436, een stijging van 86 ten opzichte van 2019.

De oorzaak van de structurele daling van het aantal ontmantelingen is lastig te duiden, aldus de politie, ook al omdat er sprake is van lokale verschillen. In regio's als Midden-Nederland, Limburg en Brabant daalde het aantal gesloten kwekerijen amper of beperkt. "Het is niet aannemelijk dat er simpelweg minder hennepkwekerijen in Nederland zijn. Wel ligt er veel druk op basisteams, waardoor er minder capaciteit is voor de aanpak van hennepteelt."

Meld Misdaad Anoniem kreeg afgelopen jaar 4300 tips van burgers over mogelijke hennepkwekerijen, een stijging van driehonderd meldingen ten opzichte van 2019. Het aantal meldingen van hennepkwekerijen in woningen steeg met acht procent, terwijl het aantal tips over hennepkwekerijen in bedrijven juist met zeven procent afnam. De oorzaak hiervoor ligt vermoedelijk in het feit dat veel meer mensen het afgelopen jaar thuiswerkten vanwege de Coronamaatregelen.

Max Daniel, landelijk portefeuillehouder Drugs van de politie, benadrukt dat blijvende aandacht voor georganiseerde hennepteelt belangrijk is. "Daarachter schuilt een wereld van ondermijnende criminaliteit. Bovendien brengen kwekerijen grote risico’s met zich mee voor de omgeving, zoals brandgevaar en waterschade." Ook energiediefstal brengt veel maatschappelijke kosten met zich mee. Naar schatting van de netbeheerders zijn in Nederland zo’n dertigduizend hennepkwekerijen die elk jaar bijna een miljard KWh aan elektriciteit stelen. Dat is meer dan alle huishoudens in Rotterdam en komt neer op een kostenpost van zo’n zestig miljoen euro. De omvang van de diefstal is volgens politie en leveranciers al jaren stabiel.

Binnen de georganiseerde drugscriminaliteit geldt hennepteelt als ‘instapdelict’, waarbij vooral sociaal kwetsbaren worden verleid om snel geld te verdienen. Maar je kunt vaak maar één keer nee zeggen tegen ondermijning. Wees je dus bewust van de risico’s, waarschuwt Daniel. "Wie deze keiharde wereld eenmaal betreedt, kan er niet zomaar uitstappen. Alles draait om macht en geweld", geeft hij aan. "Bovendien investeren de henneptelers hun winsten regelmatig in andere, meer lucratieve drugs zoals cocaïne. Door structureel te investeren in de aanpak van hennepteelt pakken we dus niet alleen die vorm van criminaliteit aan, maar voorkomen we ook nieuwe aanwas en verstoren we de drugsmarkt."

Zie ook dit artikel.Gerelateerd