Fors meer Schiedamse jongeren naar Halt

24-04-2017 Nieuws Redactie

Foto: Halt (de jongens op de foto zijn 'modellen')

SCHIEDAM - In Schiedam is afgelopen jaar 99 keer een jongere (tussen de twaalf en achttien) doorverwezen naar Halt. Op de duizend Schiedamse jongeren kregen er ruim negentien te maken met de instelling die jeugdcriminaliteit probeert te voorkomen, bestrijden en bestraffen.

In 2015 ging het nog om 74 jongeren. Dat betekent een forse groei van ruim eenderde. Echter, wordt vergeleken met 2014, dan is die groei veel minder spectaculair: toen werden 89 jonge Schiedammers door justitie doorverwezen naar Halt, dat staat voor 'het alternatief'.

'Vermogensdelicten', schoolverzuim en baldadigheid zijn de belangrijkste fouten waarvoor de jongeren worden doorverwezen. In heel Nederland werden afgelopen jaar 17.030 jonge mensen naar Halt gestuurd, tegen 16.486 in 2015. 

In zijn verslag over 2016 stelt Halt dat afgelopen jaar negentig procent van die ruim zeventienduizend jongeren, excuses voor hun daden hebben aangeboden. Verder betaalden ze ruim 131.000 euro aan schadevergoeding. Volgens het jaarverslag is de interventie van Halt in driekwart van de gevallen succesvol geweest, 'in die zin dat de jongere niet nog een keer met het jeugdstrafrecht in aanraking komt'. De informatie komt van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Een Halt-interventie heeft tot doel grensoverschrijdend gedrag zo vroeg mogelijk te stoppen en genoegdoening te bieden aan de slachtoffers en aan de maatschappij. Als een jongere de gang naar Halt naar behoren afrondt, voorkomt hij of zij een justitiële aantekening. "Dat betekent niet dat een Halt-interventie vrijblijvend is: als een jongere niet meewerkt aan zijn Halt-interventie, komt hij alsnog in contact met justitie."

"Halt heeft veel kennis van het lokale jeugdnetwerk en verwijst wanneer het nodig is jongeren door naar bijvoorbeeld verslavingszorg of jongerenwerk", zo stelt directeur-bestuurder Janet ten Hoope in het verslag. "Halt heeft de ambitie om in het hart van de verbinding tussen het justitiële en het lokale, gemeentelijke jeugdveld te blijven, om zoveel
mogelijk jongeren een tweede kans te bieden. Dat is niet alleen maatschappelijk kostenefficiënt; het allerbelangrijkste is dat het toekomstig leed voor jongeren en voor
de maatschappij voorkomt."

Precies vandaag werd ook bekend dat steeds meer jongeren een Halt-straf krijgen vanwege het gebruik van een valse identiteitskaart bij het uitgaan. Jaarlijks gaat het om honderden jongeren, blijkt uit de cijfers die Halt daarover bijhoudt. In 2015 ging het om 350 jongeren, vorig jaar om 428. Na de eerste drie maanden van 2017 staat de teller al op 147 jongeren. Volgens Halt is de toename grotendeels te verklaren doordat horeca, politie, gemeenten en Halt beter samenwerken. Dat gebeurt onder meer in Breda, Tilburg, Rotterdam en Haarlem.Gerelateerd